Activitatea de certificare a pădurilor este o preocupare relativ nouă în cadrul unității noastre, apărută ca urmare a inițiativei noastre de certificare a managementului forestier.

Prin compartimentul de specialitate se urmărește crearea unui cadru de lucru privind gospodărirea și administrarea pădurilor în concordanță cu standardele de certificare FSC® (Forest Stewardship Council). Evaluarea managementului forestier în vederea certificării este realizat de către un auditor independent, proces care se află în derulare.

Implementarea și respectarea standardelor FSC® nu sunt o preocupare doar la nivelul compartimentului de specialitate, ci reprezintă un efort comun la nivelul fiecărui angajat al direcției silvice și a ocoalelor.


Rapoarte activitate


Anul 2018

Raport de activitate FSC Ocolul Silvic Măcin

Raport de activitate FSC Ocolul Silvic Rusca

Raport de activitate FSC Ocolul Silvic Tulcea


Anul 2017

Raport activitate DS Tulcea 2017


Anul 2016

Raport activitate DS Tulcea 2016


Anul 2015

Raport activitate DS Tulcea 2015


Anul 2014

Raport de activitate pe anul 2014 Ocolul Silvic Măcin

Raport de activitate pe anul 2014 Ocolul Silvic Tulcea

Raport de activitate pe anul 2014 Ocolul Silvic Rusca


Anul 2013

Raport de activitate pe anul 2013 Direcția Silvică Tulcea

Raport de activitate pe anul 2013 Ocolul Silvic Măcin

Raport de activitate pe anul 2013 Ocolul Silvic Tulcea

Raport de activitate pe anul 2013 Ocolul Silvic Rusca


Anul 2012

Raport de activitate pe anul 2012 Ocolul Silvic Macin

Raport de activitate pe anul 2012 Ocolul Silvic Tulcea

Raport de activitate pe anul 2012 Ocolul Silvic Rusca

Procedura privind reclamatiile

Lasă un răspuns