Activitatea de pază a pădurilor are ca scop asigurarea integrității fondului forestier, prevenirea și combaterea acțiunilor de tăiere ilegală de arbori, a furturilor din păduri, a distrugerilor, a degradărilor, a pășunatului și a altor fapte păgubitoare. Personalul silvic cu atribuțiuni de pază este abilitat să dețină armament de serviciu, să constate contravenții și infracțiuni silvice, fiind asimilat personalului care îndeplinește funcții ce implică exercițiul autorității publice.

Protecția pădurilor presupune o sumă de preocupări ale personalului de teren și de birou ce constă în acțiuni de depistare și prognoză a atacurilor bolilor și dăunătorilor pădurii și în stabilirea lucrărilor necesare pentru prevenirea și combaterea acestora în scopul asigurării unei bune stări de sănătate a arboretelor din fondul forestier național.

Direcția Silvică Tulcea administrează o suprafață de 106 305 ha fond forestier, din care 104 228 ha fond forestier de stat, la care se adaugă 2016 ha, păduri particulare și islazuri comunale împădurite, pentru care asigurăm servicii silvice de pază.

Prin protocoalele de colaborare încheiate cu Poliția, Poliția de frontieră, Jandarmeria, în cadrul programelor naționale de combatere a tăierilor ilegale și sustragerilor de materiale lemnoase, personalul nostru colaborează cu toate organele statului pentru prevenirea și limitarea acestor fenomene.

La nivelul județului Tulcea, tăierile ilegale nu constituie un fenomen foarte dezvoltat, toate cantitățile de material lemnos sustras reprezentând lemn de foc.