Paza și protecția pădurilor

Activitatea de pază a pădurilor are ca scop asigurarea integrității fondului forestier, prevenirea și combaterea acțiunilor de tăiere ilegală de arbori, a furturilor din păduri, a distrugerilor, a degradărilor, a pășunatului și a altor fapte păgubitoare. Personalul silvic cu atribuțiuni de pază este abilitat să dețină armament de serviciu, să constate contravenții și infracțiuni silvice, fiind asimilat personalului care îndeplinește funcții ce implică exercițiul autorității publice.

Protecția pădurilor presupune o sumă de preocupări ale personalului de teren și de birou ce constă în acțiuni de depistare și prognoză a atacurilor bolilor și dăunătorilor pădurii și în stabilirea lucrărilor necesare pentru prevenirea și combaterea acestora în scopul asigurării unei bune stări de sănătate a arboretelor din fondul forestier național.

Comments are closed.