Anunț vanzare Ambarcațiune Coast Runner Cabin

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Direcția Silvică Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.Isaccei nr.25, cod poştal 820166, telefon 0240 517712, fax 0240 516425, e-mail office@tulcea.rosilva.ro, vinde prin licitaţie deschisă cu strigare un 1 mijloc fix aparținând Ocolului Silvic Rusca, după cum urmează: Ambarcațiune Coast Runner Cabin-2134 RON.
Caietul de sarcini care conține date despre preţurile de pornire la licitație, valoarea garanției pentru fiecare mijloc fix, starea tehnică, condițiile și documentele de calificare, se poate obține contra sumei de 20 RON de la sediul Direcției Silvice Tulcea începând cu data de 02.05.2016.Taxa de participare este de 50 RON. Licitația deschisă cu strigare va avea loc la sediul Direcției Silvice Tulcea în data de 31.05.2016 ora 11.00 la care poate participa orice persoană juridică sau fizică.
Pentru mijloacele fixe nevalorificate la această sesiune se va organiza o nouă licitație în data de 13.06.2016 la aceeaşi oră, în aceleași condiții, prețurile de pornire fiind ajustate conform legislației în vigoare.

Informații suplimentare la sediul Direcției Silvice Tulcea şi la telefon: 0240 517712, 0731870325.

Adaugă la favorite legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.