Recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor forestiere

În data de 20 septembrie 2018 Direcția Silvică Tulcea a definitivat recepția la terminarea lucrărilor pentru reabilitarea a două drumuri forestiere, Covandere de la OS Cerna și Moș Nistor de la OS Stejaru. Ambele drumuri au fost puse în folosință înainte de anul 1989 (Covandere 1966, Moș Nistor 1982) și în ultimii 30 de ani nu au mai avut loc lucrări de reabilitare.
Drumul forestier Covandere are o lungime de 5,07 km, deservește o suprafață de 876,8 ha de pădure. Valoarea investiției (proiectare, execuție, dirigenție de șantier, asistență tehnică) s-a ridicat la 711.853 lei.
Drumul forestier Moș Nistor are o lungime totală de 3,17 km, cu un traseu principal de 2,07 km și ramificația Valea Suzanei de 1,1 km și deservește o suprafață de 620,2 ha de fond forestier. Valoarea investiției (proiectare, execuție, dirigenție de șantier, asistență tehnică) s-a ridicat la 526.750 lei.
Reabilitările au avut în vedere intervenții la nivelul infrastructurii și suprastructurii drumului, a lucrărilor de artă, a lucrărilor de apărare – consolidare și a celor accesorii.

Direcția Silvică Tulcea administrează 104.242 hectare de fond forestier și o rețea de drumuri forestiere de 210 km. În ultima perioadă, unitatea noastră implementează un amplu program de investiții privind dezvoltarea și modernizarea rețelei de drumuri pentru îmbunătățirea accesibilității pădurilor administrate.

Vizită de studii a studenților Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov

În săptămâna aceasta am fost din nou bucuroși să fim gazde pentru studenții Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității Transilvania din Brașov, aceștia efectuând o parte din vizita de studii din anul IV la Tulcea. Au fost două zile pline, două zile în care am încercat să le prezentăm tinerilor colegi cât mai multe aspecte din munca noastră de zi cu zi.

Am organizat în prima zi un traseu în pădurile de șleau dobrogene unde am văzut o lucrare de îngrijire – răritură. Aici le-am arătat viitorilor silvicultori specificul stațional, le-am furnizat date despre vegetația forestieră cu toate elementele de descriere, despre activitatea de punere în valoare a arborilor de extras atât sub aspectul tehnicii de aplicare a lucrării cât și a mijloacelor de lucru utilizate la inventariere. Le-am prezentat concret, pas cu pas, metodologia și criteriile avute în vedere la alegerea metodei și tehnologiilor de exploatare, activitățile la proiectarea și organizarea șantierelor de exploatare. Am putut arăta concret activitățile preliminare începerii exploatării și am parcurs împreună tot fluxul tehnologic utilizat în situația dată, de la recoltarea arborilor la colectarea lemnului și lucrările din platformă. Am vorbit despre activitatea de sortare a lemnului pentru punerea în aplicare a principiului valorificării superioare, am discutat despre sortimentele de lemn produse de noi, condițiile dimensionale și calitative pe care trebuie să le îndeplinească acestea. Am arătat activitățile tehnico-administrative la recepția lemnului fasonat măsurând și calculând împreună, am prezentat cheltuieli de exploatare și prețuri de vânzare a lemnului.

 

Într-un alt punct am discutat despre regenerarea naturală a pădurilor din zona de deal a Dobrogei de Nord arătând în concret aplicarea tratamentului tăierilor progresive. Am prezentat deschis despre tehnica de aplicare a tratamentului și complexul de lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale care trebuie să ne conducă la compoziția țel de regenerare, despre reușite, dar și despre problemele pe care le întâmpinăm.

La sfârșitul zilei, la cantonul silvic Secaru am putut continua discuțiile într-o atmosferă zicem noi plăcută, împrumutând cu toții din entuziasmul tinereții musafirilor noștri și bucurându-ne deopotrivă și de o binecuvântată ploaie care a mai șters din efectele secetei ce începuse să se instaleze din plin.

A doua zi am schimbat peisajul. Delta Dunării și provocările ei au fost subiectul zilei. Am arătat o altă silvicultură, cea specifică salicaceaelor, cu regenerări preponderent artificiale. Un itinerariu prin incinta Carasuhat de la Ocolul Silvic Rusca ne-a permis să arătăm ce activități pragmatice necesită regenerarea pădurilor din aceste areale, pornind de la lucrările de pregătire a terenului și solului la cele de plantare, întrețineri, elagaj, etc. Ultima parte a zilei am rezervat-o prezentării pădurilor ce străjuiesc canalelor Dunării, dar și unei scurte ieșiri pe lacul Uzlina, pentru a le prezenta tinerilor colegi, unora pentru prima dată, peisajele unice ale deltei.

A fost o plăcere deosebită să discutăm cu cei care au avut în responsabilitate grupul din partea facultății, cadrele didactice Camelia Elena MUȘAT și Cezar SCRIBA, remarcându-le tactul, calmul, grija și atenția pentru toți cei din grup, abilitatea de a relaționa și socializa.

Două zile pline, două zile în care ne-am străduit să le arătăm tinerilor viitori silvicultori munca de producție exact așa cum este ea, cu bune și cu rele. Nu știm cum s-au simțit oaspeții noștri, dar un lucru este cert, pentru noi organizatorii, în aceste două zile, emoția a fost un sentiment permanent. Ne-am bucurat împreună de poveștile studenției noastre, de istețimea, frumusețea și entuziasmul lor tineresc, de încrederea cu care privesc viitorul. Alma mater ne-a făcut să ne deschidem sufletele, ne-a răscolit amintiri și ne-a trezit nostalgii.

Astăzi, vineri, excursia de studii s-a încheiat. Ne-am despărțit oarecum prieteni, studenții au plecat către Brașov. Le urăm drum bun tuturor. Drum bun în viață!

Anunț decizie etapă de încadrare proiect modernizare DF existente în UP V Telița de la OS Niculițel

RNP ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ TULCEA titular al proiectului „MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE în UP V Telița de la OS NICULIȚEL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP V Telița DE LA OS NICULIȚEL”, propus a se realiza în extravilan, T1, Pd 1 (U.A.T. FRECĂȚEI) și T31, Pd 1744 (U.A.T. NICULIȚEL), județul Tulcea.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, în zilele de luni pânâ joi între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementări – acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Anunț decizie etapă de încadrare proiect modernizare DF existente în UP I Cocoș și UP II Niculițel de la OS Niculițel

RNP ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ TULCEA titular al proiectului „MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE în UP I Cocoș și UP II Niculițel de la OS NICULIȚEL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP I COCOȘ ȘI UP II NICULIȚEL DE LA OS NICULIȚEL”, propus a se realiza în extravilan, T 79 Pd 1150 (UAT ISACCEA) și T21, Pd 1103 (UAT NICULIȚEL), județul Tulcea.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, în zilele de luni pânâ joi între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementări – acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Sărbători fericite!

Anul 2017 a însemnat pentru unitatea noastră un an cu multe provocări, dificultăți și obiective ambițioase. Grație eforturilor și muncii depuse de angajații noștri, în apropierea sfârșitului de an, bilanțul activității este unul mulțumitor, ceea ce ne permite să privim retrospectiv cu satisfacție la ceea ce am realizat. Am regenerat pe cale naturală sau prin împăduriri o suprafață cumulată de peste 660 hectare de pe care s-a recoltat anterior masa lemnoasă, am realizat lucrări de îngrijire a arboretelor tinere, aflate în diverse stadii de dezvoltare, pe suprafețe ce depășesc 3.000 de hectare. Prin aplicarea tratamentelor silvice și a lucrărilor de îngrijire am pus în piață, direct sau prin intermediul partenerilor noștri, un volum de peste 200.000 metri cubi de lemn care a avut ca principală destinație asigurarea lemnului de foc pentru populație, școli, grădinițe, unități medicale și de cult, instituții publice și entități private. Lemnul de calitate superioară, apt pentru prelucrări industriale, a ajuns în industria de profil internă pentru valorificare superioară (mobilă, furnire, PAL-uri, ș.a.). Am asigurat conservarea pădurilor în zonele stabilite cu astfel de funcțiuni, am asigurat integritatea fondului forestier prin acțiuni de pază și măsuri contra potențialelor incendii, protecția împotriva factorilor biotici și abiotici pentru o stare fitosanitară corespunzătoare a pădurilor. Am lucrat intens pentru dezvoltarea și consolidarea infrastructurii de acces, demarând lucrări de investiții de reabilitare și modernizare la 5 drumuri forestiere (18 km cu valoare de peste 500.000 euro), obținând toate aprobările legale și finanțarea pentru realizarea unui drum forestier nou începând din 2018 (13 km cu valoare de peste 1.000.000 euro), am aplicat cu succes pentru modernizarea altor 9 drumuri forestiere existente din fonduri europene (30 km cu valoare de peste 1.400.000 euro) cu finanțare 100%. În tot ceea ce am realizat, am avut în prim plan conceptul de sustenabilitate în gospodărirea pădurilor, înțelegându-ne și asumându-ne rolul pe care îl avem în asigurarea unui mediu sănătos, a unei integrări sociale adecvate (mai ales în ceea ce privește furnizarea lemnului de foc pentru încălzirea populației) și nu în ultimul rând un rol important în economia locală. În spatele a tot ce am realizat stă efortul oamenilor noștri, o echipă disciplinată, devotată și mereu disponibilă pentru a face lucrurile din ce în ce mai bine. Întregului personal al unității noastre, tuturor colaboratorilor și partenerilor, în prag de sărbători, le urmăm sănătate, liniște sufletească și prosperitate. La mulți ani!

Conducerea Direcției Silvice Tulcea

Anunț licitație plante medicinale – floare de tei

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 09 mai 2017 licitație pentru vânzarea de plante medicinale – floare de tei, în cantitate de 24.000 kg în stare uscată (4.000 kg – tei pucios și 20.000 kg – tei argintiu). Detalii privind licitația se regăsesc în anunțul atașat, iar documentația privind licitația se poate obține de la compartimentul comercial – producție din cadrul direcției.

 

Anunt licitatie plante med. 09.05.2017

 

Anunț licitație plante medicinale – floare de tei

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 09 mai 2017 licitație pentru vânzarea de plante medicinale – floare de tei, în cantitate de 24.000 kg în stare uscată (4.000 kg – tei pucios și 20.000 kg – tei argintiu). Detalii privind licitația se regăsesc în anunțul atașat, iar documentația privind licitația se poate obține de la compartimentul comercial – producție din cadrul direcției.

 

Anunt licitatie plante med. 09.05.2017

 

Anunț licitație plante medicinale – floare de tei

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 09 mai 2017 licitație pentru vânzarea de plante medicinale – floare de tei, în cantitate de 24.000 kg în stare uscată (4.000 kg – tei pucios și 20.000 kg – tei argintiu). Detalii privind licitația se regăsesc în anunțul atașat, iar documentația privind licitația se poate obține de la compartimentul comercial – producție din cadrul direcției.

 

Anunt licitatie plante med. 09.05.2017

 

Anunț public – Amenajament OS Niculițel

Ocolul Silvic Niculițel, cu sediul în Niculițel, str. Ocolului, nr. 2, jud. Tulcea, anunță publicul interesat asupra definitivării planului și a finalizării raportului de mediu pentru: ”Amenajamentul Ocolului Silvic Niculițel”, cu amplasamentul în extravilanul comunelor Isaccea, Niculițel, Valea Teilor, Izvoarele, Nalbant, Frecatei, Somova, județul Tulcea și organizarea dezbaterii publice a acestora în ziua de 15 martie  2017, începând cu ora 9.00, la sediul din comuna Niculitel, str. Ocolului, nr. 2, jud. Tulcea.

Planul amenajamentului și Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr.5, zilnic între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 și la sediul ocolului silvic Cerna în zilele de luni – vineri între orele 800–1630.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul APM Tulcea în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Raport de mediu OS_Niculitel

Harta rezervatii OS_Niculitel

 

Anunț public – Amenajament OS CERNA

Ocolul Silvic Cerna, cu sediul în Cerna, str. Calea Brăilei, nr 56, jud. Tulcea, anunță publicul interesat asupra definitivării planului și a finalizării raportului de mediu pentru: ”Amenajamentul Ocolului Silvic Cerna”, cu amplasamentul în extravilanul comunelor Cerna, Horia, Hamcearca,  Dorobanțu, Ostrov, Isaccea, Niculițel, județul Tulcea și organizarea dezbaterii publice a acestora în ziua de 22 februarie 2017, începând cu ora 900, la sediul din comuna Cerna, str. Calea Brăilei, nr 56, jud. Tulcea.

Planul amenajamentului și Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr.5, zilnic între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 și la sediul ocolului silvic Cerna în zilele de luni – vineri între orele 800–1630.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul APM Tulcea în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării anunțului.

raport-de-mediu-os-cerna

harta-rezervatii-oc-cerna