Anunț Consultare Publică Direcția Silvică Tulcea

Vă invităm să participați în data de 25 aprilie 2014, ora 10.00, la consultarea publică organizată de către Direcția Silvică Tulcea la sediul din str. Isaccei, nr. 25, în cadrul procedurilor de certificare a managementului forestier.

În cadrul consultărilor se va prezenta Raportul de activitate  al Direcției Silvice Tulcea pentru anul 2013, precum și principalele direcții de acțiune în anul 2014 în ceea ce privește amenjarea pădurilor, exploatarea masei lemnoase, regenerarea pădurilor și alte aspecte privind impactul activității în ceea ce privește cadrul social sau conservarea și dezvoltarea biodiversității.


Raport de activitate pe anul 2013 Direcția Silvică Tulcea

 

Anunț Consultare Publică Ocolul Silvic Tulcea

Ocolul Silvic Tulcea,  cu sediul în Tulcea, str. 9 Mai, nr. 4 bis, et 1, invită factorii interesaţi în data de 17 aprilie 2014, ora 14, în vederea prezentării Raportului de activitate pe anul 2013, programele de împăduriri, exploatări forestiere, paza şi protecţia pădurii  care se desfăşoară în anul 2014, consultări privind vânzarea lemnului de foc pentru încălzirea locuinţei, accesul în fond forestier, probleme cu păşunatul, biodiversitatea, ariile protejate, padurile cu  valoare ridicata de conservare, precum și alte aspecte privind gospodărirea fondului forestier național.                                             


Anunț Consultare Publică    

Raport activitate 2013

Anunț Consultare Publică Ocolul Silvic Măcin

Ocolul Silvic Măcin vă invită să participați, în data de 11.04.2014 orele 10.00, la întâlnirea anuală de informare a comunităților locale și a factorilor interesați cu privire la măsurile de gospodărire a fondului forestier, întâlnire ce va avea loc la sediul din localitatea Măcin, județul Tulcea, str. 1 Decembrie, nr. 13.

Această acțiune este organizată în conformitate cu principiul 4 din standardul de certificare a managementului  forestier în sistem FSC (Forest Stewardship Council = Consiliul de Supraveghere a Pădurilor), standard pentru care Regia Națională a Pădurilor a obținut certificatul FSC în data de 01.05.2013.


Invitație Consultare Publică

Raport activitate 2013

 

 

Anunț Consultare Publică Ocolul Silvic Rusca

Ocolul Silvic Rusca, cu sediul în Tulcea, str. 9 Mai, nr. 4 bis, parter, invită factorii interesaţi în data de 14 aprilie 2014, ora 14, în vederea prezentării raportului de activitate pe anul 2013, programele de împăduriri, exploatări forestiere, paza şi protecţia pădurii  care se desfăşoară în anul 2014, consultări privind vânzarea lemnului de foc pentru încălzirea locuinţei, accesul în fond forestier, probleme cu păşunatul, biodiversitatea și ariile protejate, precum și alte aspecte privind gospodărirea fondului forestier național.


Anunț Consultare Publică

Raport activitate 2013                        

Certificarea managementului forestier

Direcția Silvică Tulcea, alături de alte unități ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, este în proces de auditare privind certificarea managementului forestier în concordanță cu principiile și criteriile FSC® (Forest Stewardship Council).

Certificarea managementului forestier sau certificarea pădurilor, în termeni mai uzuali, este un proces ce presupune parcurgea mai multor pași, unitatea noastră fiind în etapa de evaluare principală, premergătoare etapei de acordare a certificatului FSC®.

Prin adoptarea unui management adaptat celor 10 principii și 56 de criterii FSC®, măsurile de gospodărire a pădurilor noastre se stabilesc ținând cont de opiniile tuturor factorilor interesați: comunități locale, organizații neguvernamentale, administrații de arii naturale protejate, alte instituții publice. Avem de asemenea în vedere ca intervențiile în păduri să promoveze tehnologii de lucru prietenoase cu mediu, identificăm, delimităm și protejăm elementele de biodiversitate, pădurile cu valoare ridicată de conservare (PVRC), habitatele prioritare, speciile rare.

În acțiunea de certificare a pădurilor sunt incluse în această etapă ocoalele silvice Tulcea, Rusca și Măcin, acestea fiind subunitățile care administrează păduri a cărui lemn ajunge pe piețele din cele mai diverse locuri din Uniunea Europeană și nu numai. Practicarea unui management responsabil în pădurile județului Tulcea, confirmat și certificat, reprezintă pentru personalul unității noastre un obiectiv asumat permanent, care poate garanta deopotrivă autorităților statului, societății civile cât și comunităților locale că viziunea noastră în actul de gospodărire a pădurilor nu se limitează la activitățile tehnico – economice și productive, ci are în vedere optimizarea tuturor beneficiilor pe care le oferă pădurea, în avantajul tuturor.