Anunț public Ocolul Silvic Tulcea

DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA – OCOLUL SILVIC TULCEA, anunţă publicul interesat asupra definitivării proiectului de plan şi a Raportului de Mediu întocmit pentru PLANUL DE AMENAJAMENT PENTRU FONDUL FORESTIER GOSPODĂRIT DE RNP-ROMSILVA PRIN DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA, OCOLUL SILVIC TULCEA, amplasat în judeţul Tulcea, pentru perioada 2019-2023, pe o suprafață de 13206,02 ha, organizat în 7 unități de producție, pe raza municipiului Tulcea, a oraşului Sulina şi a comunelor Pardina, Ceatalchioi, Maliuc, Crişan, Chilia Veche, CA Rosetti şi Somova şi organizarea dezbaterii publice a acestora în ziua de 08.10.2021 începând cu ora 11.00, la sediul Direcției Silvice Tulcea –OCOLUL SILVIC TULCEA din localitatea Tulcea, str. 9Mai, nr.4 bis, jud.Tulcea.

Dezbaterea publică este deschisă publicului interesat şi autorităţilor implicate în etapa de încadrare: GNM- COMISARIATUL RBDD TULCEA, DIRECŢIA DE SANĂTATE PUBLICĂ JUDEŢEANĂ TULCEA, INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI TULCEA, CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA, INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ “DELTA” TULCEA, DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR TULCEA, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA, DIRECŢIA JUDETEANĂ DE CONTROL ÎN CONSTRUCŢII TULCEA, SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR TULCEA, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ TULCEA, PFA FĂGĂRAȘ MARIUS MIRODAN, OCOLUL SILVIC RUSCA, PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA, PRIMARIA ORAȘULUI SULINA, PRIMARIA COMUNEI PARDINA, PRIMARIA COMUNEI CEATALCHIOI, PRIMARIA COMUNEI MALIUC, PRIMARIA COMUNEI CRIȘAN, PRIMARIA COMUNEI CHILIA VECHE, PRIMARIA COMUNEI CA ROSETTI , PRIMARIA COMUNEI SOMOVA.

Raportul de Mediu poate fi consultat la sediul ARBDD Tulcea, din str. Portului, nr. 34A, loc.Tulcea, jud.Tulcea, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00. şi la sediul DIRECŢIEI SILVICE TULCEA – OCOLUL SILVIC TULCEA din loc.Tulcea, Str.9 Mai, nr.4 bis, jud.Tulcea, Fax: 0240 512 659; e-mail: ostulcea@tulcea.rosilva.ro, şi este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://www.ddbra.ro.

Observaţiile şi sugestiile vor fi transmise în scris la sediul ARBDD Tulcea în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării primului anunţ, respectiv până la data de 08.10.2021.

Anunț public Ocolul Silvic Rusca

DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA – OCOLUL SILVIC RUSCA,  anunţă publicul interesat asupra definitivării proiectului de plan şi a Raportului de Mediu  întocmit pentru PLANUL DE AMENAJAMENT PENTRU FONDUL FORESTIER GOSPODĂRIT DE RNP-ROMSILVA PRIN DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA, OCOLUL SILVIC RUSCA,  amplasat în judeţul Tulcea, pentru perioada 2019-2023,  pe o suprafață de 10083,3 ha, organizat în 7 unități de producție, pe raza municipiului Tulcea şi a comunelor Sfântu Gheorghe, Nufăru,  Maliuc, Crişan, Mahmudia, Murighiol și Beștepe şi organizarea dezbaterii publice a acestora în ziua de 15.10.2021 începând cu ora 12.00,  la sediul Direcției Silvice Tulcea –OCOLUL SILVIC RUSCA din localitatea Tulcea,  str. 9Mai, nr.4 bis, jud.Tulcea.

Dezbaterea publică este deschisă publicului  interesat şi autorităţilor implicate în etapa de încadrare: GNM- COMISARIATUL RBDD TULCEA, DIRECŢIA DE SANĂTATE PUBLICĂ JUDEŢEANĂ TULCEA, INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI TULCEA, CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA, INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ “DELTA” TULCEA,  DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR TULCEA, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA, DIRECŢIA JUDETEANĂ DE CONTROL ÎN CONSTRUCŢII TULCEA, SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR TULCEA, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ TULCEA, PFA FĂGĂRAȘ MARIUS MIRODAN, OCOLUL SILVIC TULCEA, PRIMARIA  MUNICIPIULUI TULCEA, PRIMARIA COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE, PRIMARIA COMUNEI NUFĂRU, PRIMARIA COMUNEI  MALIUC, PRIMARIA COMUNEI  CRIȘAN, PRIMARIA COMUNEI  MAHMUDIA, PRIMARIA COMUNEI  MURIGHIOL, PRIMARIA COMUNEI  BEȘTEPE, AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA.

Raportul de Mediu poate fi consultat  la sediul ARBDD Tulcea, din str. Portului, nr. 34A, loc.Tulcea, jud.Tulcea, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00. şi la sediul DIRECŢIEI  SILVICE TULCEA – OCOLUL SILVIC RUSCA  din loc.Tulcea, Str.9 Mai, nr.4 bis, jud.Tulcea, Fax: 0240 512 659; e-mail: osrusca@tulcea.rosilva.ro,  şi este disponibil  şi la următoarea adresă de internet http://www.ddbra.ro.

Observaţiile şi sugestiile vor fi transmise în scris la sediul ARBDD Tulcea în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării  primului  anunţ, respectiv până la data de 15.10.2021.

Anunț public Ocolul Silvic Tulcea

DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA – OCOLUL SILVIC TULCEA, anunţă publicul interesat asupra definitivării proiectului de plan şi a Raportului de Mediu întocmit pentru PLANUL DE AMENAJAMENT PENTRU FONDUL FORESTIER GOSPODĂRIT DE RNP-ROMSILVA PRIN DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA, OCOLUL SILVIC TULCEA, amplasat în judeţul Tulcea, pentru perioada 2019-2023, pe o suprafață de 13206,02 ha, organizat în 7 unități de producție, pe raza municipiului Tulcea, a oraşului Sulina şi a comunelor Pardina, Ceatalchioi, Maliuc, Crişan, Chilia Veche, CA Rosetti şi Somova şi organizarea dezbaterii publice a acestora în ziua de 08.10.2021 începând cu ora 11.00, la sediul Direcției Silvice Tulcea –OCOLUL SILVIC TULCEA din localitatea Tulcea, str. 9Mai, nr.4 bis, jud.Tulcea.

Dezbaterea publică este deschisă publicului interesat şi autorităţilor implicate în etapa de încadrare: GNM- COMISARIATUL RBDD TULCEA, DIRECŢIA DE SANĂTATE PUBLICĂ JUDEŢEANĂ TULCEA, INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI TULCEA, CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA, INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ “DELTA” TULCEA, DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR TULCEA, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA, DIRECŢIA JUDETEANĂ DE CONTROL ÎN CONSTRUCŢII TULCEA, SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR TULCEA, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ TULCEA, PFA FĂGĂRAȘ MARIUS MIRODAN, OCOLUL SILVIC RUSCA, PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA, PRIMARIA ORAȘULUI SULINA, PRIMARIA COMUNEI PARDINA, PRIMARIA COMUNEI CEATALCHIOI, PRIMARIA COMUNEI MALIUC, PRIMARIA COMUNEI CRIȘAN, PRIMARIA COMUNEI CHILIA VECHE, PRIMARIA COMUNEI CA ROSETTI , PRIMARIA COMUNEI SOMOVA.

Raportul de Mediu poate fi consultat la sediul ARBDD Tulcea, din str. Portului, nr. 34A, loc.Tulcea, jud.Tulcea, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00. şi la sediul DIRECŢIEI SILVICE TULCEA – OCOLUL SILVIC TULCEA din loc.Tulcea, Str.9 Mai, nr.4 bis, jud.Tulcea, Fax: 0240 512 659; e-mail: ostulcea@tulcea.rosilva.ro, şi este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://www.ddbra.ro.

Observaţiile şi sugestiile vor fi transmise în scris la sediul ARBDD Tulcea în termen de 48 de zile calendaristice de la data publicării primului anunţ, respectiv până la data de 08.10.2021.

Anunț public Ocolul Silvic Rusca

DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA – OCOLUL SILVIC RUSCA, anunţă publicul interesat asupra definitivării proiectului de plan şi a Raportului de Mediu  întocmit pentru PLANUL DE AMENAJAMENT PENTRU FONDUL FORESTIER GOSPODĂRIT DE RNP-ROMSILVA PRIN DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA, OCOLUL SILVIC RUSCA,  amplasat în judeţul Tulcea, pentru perioada 2019-2023,  pe o suprafață de 10083,3 ha, organizat în 7 unități de producție, pe raza municipiului Tulcea şi a comunelor Sfântu Gheorghe, Nufăru,  Maliuc, Crişan, Mahmudia, Murighiol și Beștepe şi organizarea dezbaterii publice a acestora în ziua de 15.10.2021 începând cu ora 12.00,  la sediul Direcției Silvice Tulcea – OCOLUL SILVIC RUSCA din localitatea Tulcea,  str. 9Mai, nr.4 bis, jud.Tulcea.

Dezbaterea publică este deschisă publicului  interesat şi autorităţilor implicate în etapa de încadrare: GNM- COMISARIATUL RBDD TULCEA, DIRECŢIA DE SANĂTATE PUBLICĂ JUDEŢEANĂ TULCEA, INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI TULCEA, CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA, INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ “DELTA” TULCEA,  DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR TULCEA, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA, DIRECŢIA JUDETEANĂ DE CONTROL ÎN CONSTRUCŢII TULCEA, SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR TULCEA, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ TULCEA, PFA FĂGĂRAȘ MARIUS MIRODAN, OCOLUL SILVIC TULCEA, PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA, PRIMARIA COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE, PRIMARIA COMUNEI NUFĂRU, PRIMARIA COMUNEI  MALIUC, PRIMARIA COMUNEI  CRIȘAN, PRIMARIA COMUNEI MAHMUDIA, PRIMARIA COMUNEI  MURIGHIOL, PRIMARIA COMUNEI  BEȘTEPE, AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE, AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA.

Raportul de Mediu poate fi consultat  la sediul ARBDD Tulcea, din str. Portului, nr. 34A, loc.Tulcea, jud.Tulcea, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00. şi la sediul DIRECŢIEI  SILVICE TULCEA – OCOLUL SILVIC RUSCA  din loc.Tulcea, Str.9 Mai, nr.4 bis, jud.Tulcea, Fax: 0240 512 659; e-mail: osrusca@tulcea.rosilva.ro,  şi este disponibil  şi la următoarea adresă de internet http://www.ddbra.ro.

Observaţiile şi sugestiile vor fi transmise în scris la sediul ARBDD Tulcea în termen de 48 de zile calendaristice de la data publicării  primului  anunţ, respectiv până la data de 15.10.2021.

Lemn pentru încălzirea locuințelor

Direcția Silvică Tulcea administrează pădurile pe bază de amenajamente silvice, asigurând un management responsabil care garantează că și generațiile viitoare vor beneficia de pădurilor administrate de noi.

În cadrul măsurilor de gospodărire efectuăm lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor, lucrări de igienizare, lucrări de îndepărtare a efectelor calamităților naturale, lucrări de îngrijire a lizierelor de pădure, mai ales acolo unde acestea se învecinează cu drumuri, căi ferate, linii electrice, etc. precum și tăieri de regenerare, de reîntinerire a arboretelor ajunse la maturitate.

În urma aplicării acestor lucrări rezultă materiale lemnoase pe care, conform legii, unitatea noastră le valorifică către populație și instituții publice (primării, școli, grădinițe, unități sanitare, posturi de poliție, etc.).
Valorificarea se face prin vânzare directă sau prin proceduri de achiziție pe platforma SICAP.

Vă informăm că până la 1 august a anului curent punem la dispoziția populației lemn pentru încălzirea locuințelor la prețurile din listă.

Începând cu data de 1 august prețurile vor fi  majorate cu 5% până la 10%.

Pentru relații contactați Ocoalele Silvice.

Vă mulțumim.

ANUNȚ PUBLIC Ocolul Silvic Niculițel

Direcția Silvică Tulcea – Ocolul Silvic Niculițel, titular al Planului Amenajamentului Silvic pentru Ocolul Silvic Niculițel – Direcția Silvică Tulcea amplasat pe raza teritorială a UAT-urilor: Frecăței, Hamcearca, Isaccea, Izvoarele, Luncavița, Nalbant, Niculițel, Somova, Tulcea, Valea Teilor, anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Amenajamentului Silvic pentru Ocolul Silvic Niculițel – Direcția Silvică Tulcea.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 5, zilnic între orele 08-16, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția anunțului.

ANUNȚ PUBLIC Ocolul Silvic Cerna

Direcția Silvică Tulcea – Ocolul Silvic Cerna, titular al Planului Amenajamentului Silvic pentru Ocolul Silvic Cerna – Direcția Silvică Tulcea amplasat pe raza teritorială a UAT-urilor: Cerna, Ciucurova, Dorobanțu, Greci, Hamcearca, Horia, Isaccea, Luncavița, Niculițel, Ostrov, Topolog, Valea Teilor, anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Amenajamentului Silvic pentru Ocolul Silvic Cerna – Direcția Silvică Tulcea.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 5, zilnic între orele 08-16, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția anunțului.

ANUNȚ PUBLIC Ocolul Silvic Niculițel

Direcția Silvică Tulcea – Ocolul Silvic Niculițel, titular al Planului Amenajamentului Silvic pentru Ocolul Silvic Niculițel – Direcția Silvică Tulcea amplasat pe raza teritorială a UAT-urilor: Frecăței, Hamcearca, Isaccea, Izvoarele, Luncavița, Nalbant, Niculițel, Somova, Tulcea, Valea Teilor, anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Amenajamentului Silvic pentru Ocolul Silvic Niculițel – Direcția Silvică Tulcea.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 5, zilnic între orele 08-16, în termen de 18 zile calendaristice de la apariția anunțului.