Anunț licitație plante medicinale – floare de tei

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 09 mai 2017 licitație pentru vânzarea de plante medicinale – floare de tei, în cantitate de 24.000 kg în stare uscată (4.000 kg – tei pucios și 20.000 kg – tei argintiu). Detalii privind licitația se regăsesc în anunțul atașat, iar documentația privind licitația se poate obține de la compartimentul comercial – producție din cadrul direcției.

 

Anunt licitatie plante med. 09.05.2017

 

Anunț public – Amenajament OS Niculițel

Ocolul Silvic Niculițel, cu sediul în Niculițel, str. Ocolului, nr. 2, jud. Tulcea, anunță publicul interesat asupra definitivării planului și a finalizării raportului de mediu pentru: ”Amenajamentul Ocolului Silvic Niculițel”, cu amplasamentul în extravilanul comunelor Isaccea, Niculițel, Valea Teilor, Izvoarele, Nalbant, Frecatei, Somova, județul Tulcea și organizarea dezbaterii publice a acestora în ziua de 15 martie  2017, începând cu ora 9.00, la sediul din comuna Niculitel, str. Ocolului, nr. 2, jud. Tulcea.

Planul amenajamentului și Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr.5, zilnic între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 și la sediul ocolului silvic Cerna în zilele de luni – vineri între orele 800–1630.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul APM Tulcea în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Raport de mediu OS_Niculitel

Harta rezervatii OS_Niculitel

 

Anunț public – Amenajament OS CERNA

Ocolul Silvic Cerna, cu sediul în Cerna, str. Calea Brăilei, nr 56, jud. Tulcea, anunță publicul interesat asupra definitivării planului și a finalizării raportului de mediu pentru: ”Amenajamentul Ocolului Silvic Cerna”, cu amplasamentul în extravilanul comunelor Cerna, Horia, Hamcearca,  Dorobanțu, Ostrov, Isaccea, Niculițel, județul Tulcea și organizarea dezbaterii publice a acestora în ziua de 22 februarie 2017, începând cu ora 900, la sediul din comuna Cerna, str. Calea Brăilei, nr 56, jud. Tulcea.

Planul amenajamentului și Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr.5, zilnic între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 și la sediul ocolului silvic Cerna în zilele de luni – vineri între orele 800–1630.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul APM Tulcea în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării anunțului.

raport-de-mediu-os-cerna

harta-rezervatii-oc-cerna