Anunț Concurs ocupare posturi vacante 25 iunie 2018

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 25 iunie 2018, orele 10.30, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • un post inginer responsabil activitate cadastru
  • 2 posturi șef district
  • un post șef formație exploatare
  • 4 posturi de pădurar
  • un post paznic vânătoare
  • 3 posturi muncitori silvicultori
  • 2 posturi ifronist
  • 4 posturi fasonator mecanic.

Descarcă Anunț

Anunț decizie etapă de încadrare proiect modernizare DF existente în UP V Telița de la OS Niculițel

RNP ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ TULCEA titular al proiectului “MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE în UP V Telița de la OS NICULIȚEL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP V Telița DE LA OS NICULIȚEL”, propus a se realiza în extravilan, T1, Pd 1 (U.A.T. FRECĂȚEI) și T31, Pd 1744 (U.A.T. NICULIȚEL), județul Tulcea.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, în zilele de luni pânâ joi între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementări – acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Anunț decizie etapă de încadrare proiect modernizare DF existente în UP I Cocoș și UP II Niculițel de la OS Niculițel

RNP ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ TULCEA titular al proiectului “MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE în UP I Cocoș și UP II Niculițel de la OS NICULIȚEL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP I COCOȘ ȘI UP II NICULIȚEL DE LA OS NICULIȚEL”, propus a se realiza în extravilan, T 79 Pd 1150 (UAT ISACCEA) și T21, Pd 1103 (UAT NICULIȚEL), județul Tulcea.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, în zilele de luni pânâ joi între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementări – acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Concurs ocupare post inginer cadastru

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 20.04.2018, orele 9.30, la sediul său din Tulcea, str. Isaccei nr. 25, concurs pentru ocuparea postului de inginer specialitatea cadastru, pe perioadă determinată de 2 ani. Informații suplimentare privind condițiile de participare se pot obține de la compartimentul de resurse umane al unității.

Anunț și bibliografie