Anunț licitație plante medicinale – floare de tei

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 09 mai 2017 licitație pentru vânzarea de plante medicinale – floare de tei, în cantitate de 24.000 kg în stare uscată (4.000 kg – tei pucios și 20.000 kg – tei argintiu). Detalii privind licitația se regăsesc în anunțul atașat, iar documentația privind licitația se poate obține de la compartimentul comercial – producție din cadrul direcției.

 

Anunt licitatie plante med. 09.05.2017

 

Anunț licitație plante medicinale – floare de tei

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 09 mai 2017 licitație pentru vânzarea de plante medicinale – floare de tei, în cantitate de 24.000 kg în stare uscată (4.000 kg – tei pucios și 20.000 kg – tei argintiu). Detalii privind licitația se regăsesc în anunțul atașat, iar documentația privind licitația se poate obține de la compartimentul comercial – producție din cadrul direcției.

 

Anunt licitatie plante med. 09.05.2017

 

Anunț licitație plante medicinale – floare de tei

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 09 mai 2017 licitație pentru vânzarea de plante medicinale – floare de tei, în cantitate de 24.000 kg în stare uscată (4.000 kg – tei pucios și 20.000 kg – tei argintiu). Detalii privind licitația se regăsesc în anunțul atașat, iar documentația privind licitația se poate obține de la compartimentul comercial – producție din cadrul direcției.

 

Anunt licitatie plante med. 09.05.2017

 

Anunț vanzare Ambarcațiune Coast Runner Cabin

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Direcția Silvică Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.Isaccei nr.25, cod poştal 820166, telefon 0240 517712, fax 0240 516425, e-mail office@tulcea.rosilva.ro, vinde prin licitaţie deschisă cu strigare un 1 mijloc fix aparținând Ocolului Silvic Rusca, după cum urmează: Ambarcațiune Coast Runner Cabin-2134 RON.
Caietul de sarcini care conține date despre preţurile de pornire la licitație, valoarea garanției pentru fiecare mijloc fix, starea tehnică, condițiile și documentele de calificare, se poate obține contra sumei de 20 RON de la sediul Direcției Silvice Tulcea începând cu data de 02.05.2016.Taxa de participare este de 50 RON. Licitația deschisă cu strigare va avea loc la sediul Direcției Silvice Tulcea în data de 31.05.2016 ora 11.00 la care poate participa orice persoană juridică sau fizică.
Pentru mijloacele fixe nevalorificate la această sesiune se va organiza o nouă licitație în data de 13.06.2016 la aceeaşi oră, în aceleași condiții, prețurile de pornire fiind ajustate conform legislației în vigoare.

Informații suplimentare la sediul Direcției Silvice Tulcea şi la telefon: 0240 517712, 0731870325.

Anunţ vânzare mijloace fixe casate

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Direcția Silvică Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.Isaccei nr.25, cod poştal 820166, telefon 0240 517712, fax 0240 516425, e-mail office@tulcea.rosilva.ro, vinde prin licitaţie deschisă cu strigare un număr de 3 mijloace fixe aparținând Ocolului Silvic Măcin, după cum urmează: tractor agricol U-650 M – 8600 RON, grapă disc GDU-3,3 – 5000 RON şi plug PP-4X30 – 1200 RON.

Caietul de sarcini care conține date despre preţurile de pornire la licitație, valoarea garanției pentru fiecare mijloc fix, starea tehnică, condițiile și documentele de calificare, se poate obține contra sumei de 20 RON de la sediul Direcției Silvice Tulcea începând cu data de 01.04.2016. Taxa de participare este de 50 RON. Licitația deschisă cu strigare va avea loc la sediul Direcției Silvice Tulcea în data de 25.04.2016 ora 11.00 la care poate participa orice persoană juridică sau fizică. Pentru mijloacele fixe nevalorificate la această sesiune se va organiza o nouă licitație în data de 09.05.2016 la aceeaşi oră, în aceleași condiții, prețurile de pornire fiind ajustate conform legislației în vigoare.

Informații suplimentare la sediul Direcției Silvice Tulcea şi la telefon 0240 517712.

Foto utilaje

Invitație consultare stabilire volum Masa lemnoasa pe picior 2016

Direcția Silvică Tulcea invită structurile teritoriale ale patronatelor din domeniul exploatărilor forestiere și cele din domeniul industriei lemnului, pentru consultări în ceea ce privește stabilirea volumului de masă lemnoasă pe picior, pe care Direcția Silvică Tulcea intenționează să-l ofere spre vânzare la licitația principală corespunzătoare anului de producție 2016, licitație care va avea loc în cursul lunii decembrie 2015.

Invitații sunt asteptați la sediul Direcției Silvice Tulcea din Tulcea, str. Isaccei nr. 25, în data de 13.11.2015, ora 12,00.

Persoană de contact : ing. Emil GHINEA, tel. 0240/517712, 0731/870384.

Anunț Licitație vânzare masă lemnoasă pe picior

Direcţia Silvică Tulcea organizează în data de 30.06.2014, orele 11.00 la sediul său din Tulcea, strada Isaccei nr. 25, în conformitate cu Regulamentul de vânzare a masei lemnoase aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1898/11.11.2010, LICITAŢIE INTERMEDIARĂ – LICITAȚIE PUBLICĂ, CU PRESELECȚIE, DE TIP LICITAȚIE PUBLICĂ MIXTĂ, privind vânzarea de masă lemnoasă pe picior, pentru anul de producție 2014.

Preselecţia persoanelor juridice va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Tulcea, în data de 25.06.2014, orele 11.00.

Descarcă  Anunț Licitație