Anunț Licitație vânzare masă lemnoasă pe picior

Direcţia Silvică Tulcea organizează în data de 30.06.2014, orele 11.00 la sediul său din Tulcea, strada Isaccei nr. 25, în conformitate cu Regulamentul de vânzare a masei lemnoase aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1898/11.11.2010, LICITAŢIE INTERMEDIARĂ – LICITAȚIE PUBLICĂ, CU PRESELECȚIE, DE TIP LICITAȚIE PUBLICĂ MIXTĂ, privind vânzarea de masă lemnoasă pe picior, pentru anul de producție 2014.

Preselecţia persoanelor juridice va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Tulcea, în data de 25.06.2014, orele 11.00.

Descarcă  Anunț Licitație

În atenția apicultorilor

În vederea amplasării vetrelor de stupină în fond forestier, vă reamintim obligația de „a depune la Ocolul Silvic o cerere privind repartizarea suprafețelor melifere”, în conformitate cu prevederile Legii Apiculturii Nr. 383/24.12.2013, art. 12, alin. (3) și (4).

Numerele de telefon de contact ale Ocoalelor Silvice din Județul Tulcea, transmise și Ministerului Agriculturii – Direcția organizări de piață în sectorul zoootehnic, prin adresa 11060/11.03.2014, sunt următoarele:

  • OS Babadag – 0240 561152
  • OS Cerna – 0240 575834
  • OS Ciucurova – 0240 576506
  • OS Măcin – 0240 571020
  • OS Niculițel – 0240 542105
  • OS Rusca – 0240 512659(Delta Dunării)
  • OS Stejaru – 0748 276883
  • OS Tulcea – 0240 512649(Delta Dunării)

Deasemenea,  după amplasarea stupinei, veți respecta prevederile Legii Apiculturii Nr. 383/24.12.2013, art. 12, alin. (5) și (6), privind modul de identificare a stupinei.

Anunț Studiu de evaluare adecvata „Amenajament Ocolul Silvic Cerna”

Ocolul Silvic Cerna, cu sediul în loc.Cerna, str. Calea Brăilei nr.56, jud.Tulcea, titular al “Amenajament Ocolul Silvic Cerna”, anunță publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare conform HG nr.1076/2004 și conform Ordinului 19/2010, respectiv că este necesară evaluarea de mediu și este necesară evaluarea adecvata, cu obligativitatea realizarii Raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată.

Descarcă Anunț Ocolul Silvic Cerna

Anunț Consultare Publică Direcția Silvică Tulcea

Vă invităm să participați în data de 25 aprilie 2014, ora 10.00, la consultarea publică organizată de către Direcția Silvică Tulcea la sediul din str. Isaccei, nr. 25, în cadrul procedurilor de certificare a managementului forestier.

În cadrul consultărilor se va prezenta Raportul de activitate  al Direcției Silvice Tulcea pentru anul 2013, precum și principalele direcții de acțiune în anul 2014 în ceea ce privește amenjarea pădurilor, exploatarea masei lemnoase, regenerarea pădurilor și alte aspecte privind impactul activității în ceea ce privește cadrul social sau conservarea și dezvoltarea biodiversității.


Raport de activitate pe anul 2013 Direcția Silvică Tulcea

 

Anunț Consultare Publică Ocolul Silvic Tulcea

Ocolul Silvic Tulcea,  cu sediul în Tulcea, str. 9 Mai, nr. 4 bis, et 1, invită factorii interesaţi în data de 17 aprilie 2014, ora 14, în vederea prezentării Raportului de activitate pe anul 2013, programele de împăduriri, exploatări forestiere, paza şi protecţia pădurii  care se desfăşoară în anul 2014, consultări privind vânzarea lemnului de foc pentru încălzirea locuinţei, accesul în fond forestier, probleme cu păşunatul, biodiversitatea, ariile protejate, padurile cu  valoare ridicata de conservare, precum și alte aspecte privind gospodărirea fondului forestier național.                                             


Anunț Consultare Publică    

Raport activitate 2013

Anunț Consultare Publică Ocolul Silvic Măcin

Ocolul Silvic Măcin vă invită să participați, în data de 11.04.2014 orele 10.00, la întâlnirea anuală de informare a comunităților locale și a factorilor interesați cu privire la măsurile de gospodărire a fondului forestier, întâlnire ce va avea loc la sediul din localitatea Măcin, județul Tulcea, str. 1 Decembrie, nr. 13.

Această acțiune este organizată în conformitate cu principiul 4 din standardul de certificare a managementului  forestier în sistem FSC (Forest Stewardship Council = Consiliul de Supraveghere a Pădurilor), standard pentru care Regia Națională a Pădurilor a obținut certificatul FSC în data de 01.05.2013.


Invitație Consultare Publică

Raport activitate 2013

 

 

Anunț Consultare Publică Ocolul Silvic Rusca

Ocolul Silvic Rusca, cu sediul în Tulcea, str. 9 Mai, nr. 4 bis, parter, invită factorii interesaţi în data de 14 aprilie 2014, ora 14, în vederea prezentării raportului de activitate pe anul 2013, programele de împăduriri, exploatări forestiere, paza şi protecţia pădurii  care se desfăşoară în anul 2014, consultări privind vânzarea lemnului de foc pentru încălzirea locuinţei, accesul în fond forestier, probleme cu păşunatul, biodiversitatea și ariile protejate, precum și alte aspecte privind gospodărirea fondului forestier național.


Anunț Consultare Publică

Raport activitate 2013                        

Anunt Public Ocolul Silvic Rusca

OCOLUL SILVIC RUSCA , titular al „AMENAJAMENTULUI SILVIC”, cu amplasamentul în Judet TULCEA, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la ARBDD – Tulcea, în vederea obţinerii avizului de mediu.
Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul ARBDD- Tulcea str. Portului nr. 34A şi la sediul titularului, Tulcea , strada 9 MAI 4bis, zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul ARBDD -Tulcea în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Anunț public Ocolul Silvic Tulcea

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, Ocolul Silvic Tulcea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării și documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de mediu.

Informațiile privid potențialul impact asupra mediului generat de proiectul propus și observațiile publicului se primesc la sediul ARBDD Tulcea, str.Portului, nr.34A, telefon 0240/518945, timp de 10 zile lucrătoare după publicarea prezentului anunț.

Descarcă  Anunț public autorizare