Recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor forestiere

În data de 20 septembrie 2018 Direcția Silvică Tulcea a definitivat recepția la terminarea lucrărilor pentru reabilitarea a două drumuri forestiere, Covandere de la OS Cerna și Moș Nistor de la OS Stejaru. Ambele drumuri au fost puse în folosință înainte de anul 1989 (Covandere 1966, Moș Nistor 1982) și în ultimii 30 de ani nu au mai avut loc lucrări de reabilitare.
Drumul forestier Covandere are o lungime de 5,07 km, deservește o suprafață de 876,8 ha de pădure. Valoarea investiției (proiectare, execuție, dirigenție de șantier, asistență tehnică) s-a ridicat la 711.853 lei.
Drumul forestier Moș Nistor are o lungime totală de 3,17 km, cu un traseu principal de 2,07 km și ramificația Valea Suzanei de 1,1 km și deservește o suprafață de 620,2 ha de fond forestier. Valoarea investiției (proiectare, execuție, dirigenție de șantier, asistență tehnică) s-a ridicat la 526.750 lei.
Reabilitările au avut în vedere intervenții la nivelul infrastructurii și suprastructurii drumului, a lucrărilor de artă, a lucrărilor de apărare – consolidare și a celor accesorii.

Direcția Silvică Tulcea administrează 104.242 hectare de fond forestier și o rețea de drumuri forestiere de 210 km. În ultima perioadă, unitatea noastră implementează un amplu program de investiții privind dezvoltarea și modernizarea rețelei de drumuri pentru îmbunătățirea accesibilității pădurilor administrate.

Anunț Concurs ocupare posturi vacante 25 iunie 2018

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 25 iunie 2018, orele 10.30, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • un post inginer responsabil activitate cadastru
  • 2 posturi șef district
  • un post șef formație exploatare
  • 4 posturi de pădurar
  • un post paznic vânătoare
  • 3 posturi muncitori silvicultori
  • 2 posturi ifronist
  • 4 posturi fasonator mecanic.

Descarcă Anunț

Vizită de studii a studenților Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov

În săptămâna aceasta am fost din nou bucuroși să fim gazde pentru studenții Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității Transilvania din Brașov, aceștia efectuând o parte din vizita de studii din anul IV la Tulcea. Au fost două zile pline, două zile în care am încercat să le prezentăm tinerilor colegi cât mai multe aspecte din munca noastră de zi cu zi.

Am organizat în prima zi un traseu în pădurile de șleau dobrogene unde am văzut o lucrare de îngrijire – răritură. Aici le-am arătat viitorilor silvicultori specificul stațional, le-am furnizat date despre vegetația forestieră cu toate elementele de descriere, despre activitatea de punere în valoare a arborilor de extras atât sub aspectul tehnicii de aplicare a lucrării cât și a mijloacelor de lucru utilizate la inventariere. Le-am prezentat concret, pas cu pas, metodologia și criteriile avute în vedere la alegerea metodei și tehnologiilor de exploatare, activitățile la proiectarea și organizarea șantierelor de exploatare. Am putut arăta concret activitățile preliminare începerii exploatării și am parcurs împreună tot fluxul tehnologic utilizat în situația dată, de la recoltarea arborilor la colectarea lemnului și lucrările din platformă. Am vorbit despre activitatea de sortare a lemnului pentru punerea în aplicare a principiului valorificării superioare, am discutat despre sortimentele de lemn produse de noi, condițiile dimensionale și calitative pe care trebuie să le îndeplinească acestea. Am arătat activitățile tehnico-administrative la recepția lemnului fasonat măsurând și calculând împreună, am prezentat cheltuieli de exploatare și prețuri de vânzare a lemnului.

 

Într-un alt punct am discutat despre regenerarea naturală a pădurilor din zona de deal a Dobrogei de Nord arătând în concret aplicarea tratamentului tăierilor progresive. Am prezentat deschis despre tehnica de aplicare a tratamentului și complexul de lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale care trebuie să ne conducă la compoziția țel de regenerare, despre reușite, dar și despre problemele pe care le întâmpinăm.

La sfârșitul zilei, la cantonul silvic Secaru am putut continua discuțiile într-o atmosferă zicem noi plăcută, împrumutând cu toții din entuziasmul tinereții musafirilor noștri și bucurându-ne deopotrivă și de o binecuvântată ploaie care a mai șters din efectele secetei ce începuse să se instaleze din plin.

A doua zi am schimbat peisajul. Delta Dunării și provocările ei au fost subiectul zilei. Am arătat o altă silvicultură, cea specifică salicaceaelor, cu regenerări preponderent artificiale. Un itinerariu prin incinta Carasuhat de la Ocolul Silvic Rusca ne-a permis să arătăm ce activități pragmatice necesită regenerarea pădurilor din aceste areale, pornind de la lucrările de pregătire a terenului și solului la cele de plantare, întrețineri, elagaj, etc. Ultima parte a zilei am rezervat-o prezentării pădurilor ce străjuiesc canalelor Dunării, dar și unei scurte ieșiri pe lacul Uzlina, pentru a le prezenta tinerilor colegi, unora pentru prima dată, peisajele unice ale deltei.

A fost o plăcere deosebită să discutăm cu cei care au avut în responsabilitate grupul din partea facultății, cadrele didactice Camelia Elena MUȘAT și Cezar SCRIBA, remarcându-le tactul, calmul, grija și atenția pentru toți cei din grup, abilitatea de a relaționa și socializa.

Două zile pline, două zile în care ne-am străduit să le arătăm tinerilor viitori silvicultori munca de producție exact așa cum este ea, cu bune și cu rele. Nu știm cum s-au simțit oaspeții noștri, dar un lucru este cert, pentru noi organizatorii, în aceste două zile, emoția a fost un sentiment permanent. Ne-am bucurat împreună de poveștile studenției noastre, de istețimea, frumusețea și entuziasmul lor tineresc, de încrederea cu care privesc viitorul. Alma mater ne-a făcut să ne deschidem sufletele, ne-a răscolit amintiri și ne-a trezit nostalgii.

Astăzi, vineri, excursia de studii s-a încheiat. Ne-am despărțit oarecum prieteni, studenții au plecat către Brașov. Le urăm drum bun tuturor. Drum bun în viață!

Anunț decizie etapă de încadrare proiect modernizare DF existente în UP V Telița de la OS Niculițel

RNP ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ TULCEA titular al proiectului “MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE în UP V Telița de la OS NICULIȚEL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP V Telița DE LA OS NICULIȚEL”, propus a se realiza în extravilan, T1, Pd 1 (U.A.T. FRECĂȚEI) și T31, Pd 1744 (U.A.T. NICULIȚEL), județul Tulcea.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, în zilele de luni pânâ joi între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementări – acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Anunț decizie etapă de încadrare proiect modernizare DF existente în UP I Cocoș și UP II Niculițel de la OS Niculițel

RNP ROMSILVA – DIRECȚIA SILVICĂ TULCEA titular al proiectului “MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE în UP I Cocoș și UP II Niculițel de la OS NICULIȚEL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP I COCOȘ ȘI UP II NICULIȚEL DE LA OS NICULIȚEL”, propus a se realiza în extravilan, T 79 Pd 1150 (UAT ISACCEA) și T21, Pd 1103 (UAT NICULIȚEL), județul Tulcea.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, în zilele de luni pânâ joi între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 08,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementări – acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Concurs ocupare post inginer cadastru

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 20.04.2018, orele 9.30, la sediul său din Tulcea, str. Isaccei nr. 25, concurs pentru ocuparea postului de inginer specialitatea cadastru, pe perioadă determinată de 2 ani. Informații suplimentare privind condițiile de participare se pot obține de la compartimentul de resurse umane al unității.

Anunț și bibliografie