Anunț public – Amenajament OS Niculițel

Ocolul Silvic Niculițel, cu sediul în Niculițel, str. Ocolului, nr. 2, jud. Tulcea, anunță publicul interesat asupra definitivării planului și a finalizării raportului de mediu pentru: ”Amenajamentul Ocolului Silvic Niculițel”, cu amplasamentul în extravilanul comunelor Isaccea, Niculițel, Valea Teilor, Izvoarele, Nalbant, Frecatei, Somova, județul Tulcea și organizarea dezbaterii publice a acestora în ziua de 15 martie  2017, începând cu ora 9.00, la sediul din comuna Niculitel, str. Ocolului, nr. 2, jud. Tulcea.

Planul amenajamentului și Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr.5, zilnic între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 și la sediul ocolului silvic Cerna în zilele de luni – vineri între orele 800–1630.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul APM Tulcea în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Raport de mediu OS_Niculitel

Harta rezervatii OS_Niculitel

 

Anunț public – Amenajament OS CERNA

Ocolul Silvic Cerna, cu sediul în Cerna, str. Calea Brăilei, nr 56, jud. Tulcea, anunță publicul interesat asupra definitivării planului și a finalizării raportului de mediu pentru: ”Amenajamentul Ocolului Silvic Cerna”, cu amplasamentul în extravilanul comunelor Cerna, Horia, Hamcearca,  Dorobanțu, Ostrov, Isaccea, Niculițel, județul Tulcea și organizarea dezbaterii publice a acestora în ziua de 22 februarie 2017, începând cu ora 900, la sediul din comuna Cerna, str. Calea Brăilei, nr 56, jud. Tulcea.

Planul amenajamentului și Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr.5, zilnic între orele 800 – 1630, vineri între orele 800 – 1400 și la sediul ocolului silvic Cerna în zilele de luni – vineri între orele 800–1630.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul APM Tulcea în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării anunțului.

raport-de-mediu-os-cerna

harta-rezervatii-oc-cerna

Anunț concurs posturi vacante

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 18 noiembrie 2016, orele 10,00, la sediul său,  concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

2 (două) posturi de  șef formație exploatare, pentru:

Ocolul Silvic Cerna – 1 post

Ocolul Silvic Ciucurova – 1 post pe durată determinată

5 (cinci) posturi de  pădurar, pentru:

Ocolul Silvic Cerna – 1 post

Ocolul Silvic Măcin – 1 post

Ocolul Silvic Rusca – 1 post

Ocolul Silvic Tulcea – 2 posturi

1 (un) post de muncitor necalificat, pentru

Ocolul Silvic Babadag – 1 post

8 (opt) posturi fasonator mecanic, pentru

Ocolul Silvic Babadag – 1 post

Ocolul Silvic Ciucurova – 1 post

Ocolul Silvic Măcin – 3 posturi

Ocolul Silvic Rusca – 1 post

Ocolul Silvic Tulcea – 2 posturi

6 (șase) posturi tractorist, pentru:

Ocolul Silvic Babadag – 1 post

Ocolul Silvic Ciucurova – 2 posturi

Ocolul Silvic Măcin – 2 posturi

Ocolul Silvic Stejaru – 1 post

1 (unu) post ifronist pentru

OS Rusca – 1 post

6 (sase) posturi muncitor silvicultor, pentru:

OS Babadag – 1 post

OS Ciucurova – 2 posturi

OS Măcin – 1 post

OS Rusca – 2 posturi

Relații suplimentare pentru concurs și bibliografia se pot obține de la Programare, Organizare, Resurse Umane, telefon  0240/517713, 0240/517196.

Invitație la negociere fără publicarea unui anunț de participare – achiziție servicii proiectare drumuri forestiere

Direcția Silvică Tulcea invită operatorii economici interesați să participe la negociere fără publicarea unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de Servicii de proiectare DALI și PT pentru 2 (două) drumurile forestiere – DS Tulcea, Cod CPV  71322000.

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze servicii de proiectare DALI și PT pentru reabilitarea drumurilor forestiere Valea Glonțului – 1,5 km (OS Măcin) și Moș Nistor – 3,5 km (OS Stejaru).

Documentația de atribuire este disponibilă la compartimentul achiziții publice din cadrul DS Tulcea, personaă de contact Ing. George BENGA, tel.: 0240/517.712, fax: 0240/516.425, e-mail: achiziții@tulcea.rosilva.ro

Invitație la negociere fără publicarea unui anunț de participare – achiziție centrală termică

Direcția Silvică Tulcea invită operatorii economici interesați să participe la negociere fără publicarea unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de furnizare și instalare Centrală termică gaze – DS Tulcea, Cod CPV 39715210-2.

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze servicii de montaj și furnizare centrală termică pe gaze pentru sediul din Tulcea, Str. Isaccei nr. 25.

Documentația de atribuire este disponibilă la compartimentul achiziții publice din cadrul DS Tulcea, personaă de contact Ing. George BENGA, tel.: 0240/517.712, fax: 0240/516.425, e-mail: achiziții@tulcea.rosilva.ro