Anunț licitație plante medicinale – floare de tei

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 09 mai 2017 licitație pentru vânzarea de plante medicinale – floare de tei, în cantitate de 24.000 kg în stare uscată (4.000 kg – tei pucios și 20.000 kg – tei argintiu). Detalii privind licitația se regăsesc în anunțul atașat, iar documentația privind licitația se poate obține de la compartimentul comercial – producție din cadrul direcției.

 

Anunt licitatie plante med. 09.05.2017

 

Anunț licitație plante medicinale – floare de tei

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 09 mai 2017 licitație pentru vânzarea de plante medicinale – floare de tei, în cantitate de 24.000 kg în stare uscată (4.000 kg – tei pucios și 20.000 kg – tei argintiu). Detalii privind licitația se regăsesc în anunțul atașat, iar documentația privind licitația se poate obține de la compartimentul comercial – producție din cadrul direcției.

 

Anunt licitatie plante med. 09.05.2017

 

Anunț licitație plante medicinale – floare de tei

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 09 mai 2017 licitație pentru vânzarea de plante medicinale – floare de tei, în cantitate de 24.000 kg în stare uscată (4.000 kg – tei pucios și 20.000 kg – tei argintiu). Detalii privind licitația se regăsesc în anunțul atașat, iar documentația privind licitația se poate obține de la compartimentul comercial – producție din cadrul direcției.

 

Anunt licitatie plante med. 09.05.2017

 

Anunț vanzare Ambarcațiune Coast Runner Cabin

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Direcția Silvică Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.Isaccei nr.25, cod poştal 820166, telefon 0240 517712, fax 0240 516425, e-mail office@tulcea.rosilva.ro, vinde prin licitaţie deschisă cu strigare un 1 mijloc fix aparținând Ocolului Silvic Rusca, după cum urmează: Ambarcațiune Coast Runner Cabin-2134 RON.
Caietul de sarcini care conține date despre preţurile de pornire la licitație, valoarea garanției pentru fiecare mijloc fix, starea tehnică, condițiile și documentele de calificare, se poate obține contra sumei de 20 RON de la sediul Direcției Silvice Tulcea începând cu data de 02.05.2016.Taxa de participare este de 50 RON. Licitația deschisă cu strigare va avea loc la sediul Direcției Silvice Tulcea în data de 31.05.2016 ora 11.00 la care poate participa orice persoană juridică sau fizică.
Pentru mijloacele fixe nevalorificate la această sesiune se va organiza o nouă licitație în data de 13.06.2016 la aceeaşi oră, în aceleași condiții, prețurile de pornire fiind ajustate conform legislației în vigoare.

Informații suplimentare la sediul Direcției Silvice Tulcea şi la telefon: 0240 517712, 0731870325.

Anunţ vânzare mijloace fixe casate

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Direcția Silvică Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.Isaccei nr.25, cod poştal 820166, telefon 0240 517712, fax 0240 516425, e-mail office@tulcea.rosilva.ro, vinde prin licitaţie deschisă cu strigare un număr de 3 mijloace fixe aparținând Ocolului Silvic Măcin, după cum urmează: tractor agricol U-650 M – 8600 RON, grapă disc GDU-3,3 – 5000 RON şi plug PP-4X30 – 1200 RON.

Caietul de sarcini care conține date despre preţurile de pornire la licitație, valoarea garanției pentru fiecare mijloc fix, starea tehnică, condițiile și documentele de calificare, se poate obține contra sumei de 20 RON de la sediul Direcției Silvice Tulcea începând cu data de 01.04.2016. Taxa de participare este de 50 RON. Licitația deschisă cu strigare va avea loc la sediul Direcției Silvice Tulcea în data de 25.04.2016 ora 11.00 la care poate participa orice persoană juridică sau fizică. Pentru mijloacele fixe nevalorificate la această sesiune se va organiza o nouă licitație în data de 09.05.2016 la aceeaşi oră, în aceleași condiții, prețurile de pornire fiind ajustate conform legislației în vigoare.

Informații suplimentare la sediul Direcției Silvice Tulcea şi la telefon 0240 517712.

Foto utilaje

Invitație consultare stabilire volum Masa lemnoasa pe picior 2016

Direcția Silvică Tulcea invită structurile teritoriale ale patronatelor din domeniul exploatărilor forestiere și cele din domeniul industriei lemnului, pentru consultări în ceea ce privește stabilirea volumului de masă lemnoasă pe picior, pe care Direcția Silvică Tulcea intenționează să-l ofere spre vânzare la licitația principală corespunzătoare anului de producție 2016, licitație care va avea loc în cursul lunii decembrie 2015.

Invitații sunt asteptați la sediul Direcției Silvice Tulcea din Tulcea, str. Isaccei nr. 25, în data de 13.11.2015, ora 12,00.

Persoană de contact : ing. Emil GHINEA, tel. 0240/517712, 0731/870384.

Anunț Licitație vânzare masă lemnoasă pe picior

Direcţia Silvică Tulcea organizează în data de 30.06.2014, orele 11.00 la sediul său din Tulcea, strada Isaccei nr. 25, în conformitate cu Regulamentul de vânzare a masei lemnoase aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1898/11.11.2010, LICITAŢIE INTERMEDIARĂ – LICITAȚIE PUBLICĂ, CU PRESELECȚIE, DE TIP LICITAȚIE PUBLICĂ MIXTĂ, privind vânzarea de masă lemnoasă pe picior, pentru anul de producție 2014.

Preselecţia persoanelor juridice va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Tulcea, în data de 25.06.2014, orele 11.00.

Descarcă  Anunț Licitație

Licitația principală de masă lemnoasă pe picior – anul 2014

Direcția Silvică Tulcea a organizat în data de 29 noiembrie 2013 licitația principală pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului în anul 2014. Licitația a fost organizată în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 1898/2010.

La licitație a fost oferit spre vânzare un volum total brut de 120.672 metri cubi de lemn aflat la cele opt ocoale silvice din subordinea Direcției Silvice Tulcea. În prealabil a fost realizată preselecția operatorilor economici care s-au înscris la licitație, fiind admise 31 de societăți comerciale procesatoare de lemn.

Ofertarea masei lemnoase de către operatorii economici în timpul ședinței de licitație

A fost adjudecat în vederea contractării un volum brut de 79.865 mc, ceea ce reprezintă un procent de 66% din oferta totală. La ocoalele silvice Babadag și Niculițel s-a înregistrat o situație în premieră, fiind adjudecată integral masa lemnoasă oferită spre vânzare.

volum

Pentru masa lemnoasă adjudecată la licitație prețul mediu de pornire a fost de 75,5 lei/mc net, iar prețul mediu de adjudecare a fost de 100,7 lei/mc net, ceea ce reprezintă o creștere de 133%.

pret

Atât din punct de vedere al volumului de lemn adjudecat la o licitație principală, cât și din punct de vedere al prețului mediu obținut, Direcția Silvică Tulcea a înregistrat un real succes, ambele cifre fiind recorduri absolute pentru administrația silvică din județul nostru.

Prețul de adjudecare a fost de la 1,0 la 1,64 x Prețul de pornire. Pe această distribuție a indicelui de creștere s-a calculat media aritmetică, varianța, abaterea standard și coeficientul de variație, parametri statistici care vor putea fi comparați cu valorile obținute la licitațiile viitoare și astfel se vor putea trage concluzii pertinente despre avantajele și dezavantajele tipurilor de licitație (licitație în plic închis vs. licitație mixtă) adoptate.

indice_crestere

Începând din acest an unitatea noastră pune pe piață masă lemnoasă certificată FSC®, începând cu luna mai 2013 ocoalele silvice Măcin, Rusca și Tulcea primind certificatul privind managementul forestier responsabil, în acord cu principiile Forest Stewardship Council.

Direcția Silvică Tulcea are aprobată pentru anul 2014 o cotă de tăiere de 223.000 mc care se va recolta prin contractare pe picior, prestări de servicii silvice și în regie cu formațiile proprii de exploatare. Lemnul recoltat din pădurile administrate de către DS Tulcea are destinație finală industria de profil (furnire tehnice, cherestea, elemente de paleți, construcții, lemn pentru tocătură – OSB, MDF, PAL, PFL, peleți) și piața locală pentru foc.