Îmbunătățirea tehnologiilor de exploatare a masei lemnoase prin investiții în utilaje și echipamente

Direcția Silvică Tulcea a continuat în anul 2014 modernizarea parcului de mașini și utilaje destinate exploatării pădurilor, investițiile realizate fiind de natură să asigure în primul rând procese tehnologice prietenoase cu mediul înconjurător, dar și eficiența și eficacitatea acestei activități prin creșterea productivității, concomitent cu scăderea consumurilor de carburanți și lubrifianți.

tractor (4) tractor (5)

Tractor și remorcă utilizată până acum la colectarea și scosul lemnului din păduri și care au fost scoase din uz începând cu anul 2015

În anul trecut s-au achiziționat patru tractoare marca Valtra (Finlanda) de 78CP, cu tracțiune integrală, care înglobează cele mai noi tehnologii în sistemele de direcție, frânare, iluminare, cu versatilitate excelentă la colectarea și transportul materialelor lemnoase. De asemenea, în agregat cu aceste utilaje vor lucra patru remorci marca Farma echipate cu braț încărcător model C 3,8 D, achiziționate în luna noiembrie 2014.

tractor (6) tractor (7)

Tractor Valtra 78CP și remorcă cu braț încărcător marca Farma

Alegerea modelului de tractor s-a făcut pornind de la condițiile de relief în care vor lucra, de accesibilitatea arboretelor, felul tăierilor și volumele unitare ale arborilor, fiind concepute să lucreze pe dealurile joase de la ocoalele de terasă, pe drumuri înguste de pământ, la lucrări de rărituri și tăieri de produse principale (deschideri de ochiuri), cu volume unitare ale arborilor mici și medii.
Utilajele de exploatare vor deservi formațiile de exploatare care funcționează în cadrul ocoalelor silvice Babadag, Ciucurova, Cerna și Stejaru. Acestea urmează a fi echipate cu aparate GPS pentru monitorizarea activității și a consumului de carburanți și lubrifianți.

tractor (8) tractor (1)

Punerea în funcțiune și instructajul făcut de către reprezentanții furnizorilor

La sfârșitul lunii ianuarie a fost livrat și tractorul Valtra de 153 CP, echipat forestier, destinat colectării și exploatării masei lemnoase de la Ocolul Silvic Măcin, în agregat cu remorca forestieră profesională Farmi achiziționată în anul 2013. Acest utilaj are adaptări speciale (blindaje de oțel pentru motor, rezervor de combustibil și cabină, anvelope cu inserție metalică) pentru exploatare în zona de luncă a Dunării, urmând să fie folosit la tăieri de produse principale (în special plop), cu volume mari pe fir.

tractor (2) tractor (3)

Recepția tractorului Valtra 153 CP echipat forestier

În anul 2015 Direcția Silvică Tulcea intenționează continuarea investițiilor pentru îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu lemn a populației prin achiziția de utilaje de procesare și paletizare a lemnului de foc și transportul acestuia la domiciliul clienților.
Efortul unității noastre se subordonează dezideratului Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva care are ca obiectiv modernizarea sistemului de gospodărire a pădurilor astfel încât să reprezinte un model pentru administrarea fondului forestier național, în anul curent regia achiziționând în total 63 de utilaje moderne de exploatare și transport a masei lemnoase.

Delegație studenți silvicultori Canada

Direcția Silvică Tulcea a avut onoarea să primească în cursul lunii mai a acestui an vizita unei delegații de studenți silvicultori de la trei universități din Canada (Universities of Alberta, Laval, Vancouver Island), însoțiți de către profesorii Phil Comeau (UofA) și Michel Valee (VIU), cel din urmă fiind și președintele Institutului Canadian Forestier. Din partea țării noastre delegația a fost însoțită de către domnul Lucian Curtu, decanul Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov.

În cadrul celor trei zile petrecute în Tulcea, am avut posibilitatea să le arătăm colegilor silvicultorilor canadieni activitățile de gospodărire a pădurilor și practicile de conservare pe care le desfășurăm în mod curent, lucrurile bune pe care le realizăm, dar și problemele, neajunsurile și provocările care ne frământă. Experiența acestora în România a fost apreciată ca fiind foarte interesantă, fiind plăcuți surprinși de pădurile din această regiune și de modul de administrare a acestora.

grup

Grupul de studenți pe Vârful Țuțuiatu, cel mai înalt punct al fondului forestier administrat de către DS Tulcea

În semn de mulțumire, domnul Michel Valee ne-a transmis o scrisoare  prin care își manifestă recunoștința față de eforturile noastre de a-i primi în România și, de asemenea, în revista The Forestry Chronicle (volumul 89 – iulie/august 2013) a fost publicat un articol despre vizita de studiu în România.

Vizita delegației canadiene, având alături de studenții silvicultori delegați de cea mai înaltă recunoaștere profesională, atât din Canada cât și din România, a reprezentat o bună oportunitate pentru noi de a prezenta activitățile de gospodărire a pădurilor într-o zonă cu condiții naturale destul de dificile și se înscrie în efortul nostru de a fi cât mai aproape de oamenii de elită ai silviculturii naționale și internaționale.

Articol The Forestry Chronicle

Concurs “Cel mai bun pădurar 2013”, faza pe direcţie

Joi 12 septembrie 2013 Ocolul Silvic Ciucurova a fost gazda ediției din acest an a fazei pe direcție a concursului profesional „Cel mai bun pădurar”.

Acțiunea s-a desfășurat în organizarea conducerii Direcției Silvice Tulcea și a Sindicatului Liber al Silvicultorilor, cu sprijinul angajaților de la OS Ciucurova, probele de concurs având loc în pădurea din UP III Secaru. Comisia de jurizare a concursului a fost alcătuită din trei persoane – dr. ing. Costel PETCU – director tehnic DS Tulcea, ing. Viorel MUNTEANU – șef OS Ciucurova și ing. George STAMATE – vicelider de sindicat.

Concurenții fazei pe direcție s-au calificat în urma clasării pe primele trei locuri la concursurile desfășurate la cele opt ocoale silvice în urmă cu două săptămâni. Concursul a constat din probe teoretice din sfera de activitate a unui pădurar, test grilă și problemă, precum și două probe practice de recunoaștere a speciilor forestiere și a dăunătorilor forestieri și de orientare în pădure după elemente de conținut ale hărților amenajistice.

În urma desfășurării celor patru probe de concurs s-a stabilit clasamentul final, locurile fruntașe fiind ocupate de următorii concurenți:

Locul 1 – Ion TURTOI de la OS Niculițel cu 89 puncte;

Locul 2 – Traian MÂTCĂ de la OS Cerna cu 84 puncte;

Locul 3 – Nicolae ȘTEFAN de la OS Babadag, Nichifor CORNEI de la OS Ciucurova, Ion FURTUNĂ de la OS Niculițel, Cristian PLOSCĂREȚ de la OS Rusca.

concurs_fazaDSTLconcurs_fazaDSTL_final

concurs_fazaDSTL_grup

Câștigătorilor li s-au acordat diplome și premii în bani în conformitate cu prevederile din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Domnul Ion TURTOI, câștigătorul concursului, s-a calificat la faza pe țară a concursului profesional care se va desfășura la începutul lunii octombrie la Direcția Silvică Piatra Neamț.

Se cuvine să adresăm mulțumiri gazdelor de la OS Ciucurova pentru buna organizare a evenimentului, felicitări tuturor concurenților pentru nivelul ridicat de competențe profesionale dovedite în cele patru probe de concurs. Alături de îndemnul de a se pregăti temeinic, îl asigurăm pe reprezentantului nostru la faza pe țară de întreaga noastră susținere și de încurajările noastre. Succes Neluțu!

Concursul profesional “Cel mai bun pădurar 2013”

În cadrul programului anual de pregătire profesională aprobat de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, joi 29 august 2013 a avut loc în cele opt ocoale ale Direcției Silvice Tulcea concursul profesional Cel mai bun pădurar – faza pe ocol.concurs_img

Concursul a fost organizat în coordonarea Direcției Silvice Tulcea și a Sindicatului Silvicultorilor din Direcția Silvică Tulcea, cu implicarea comisiilor de organizare desemnate la nivel de ocol silvic.

Concursul a constat în patru probe, două de teorie și două de practică. Prima probă de teorie a presupus rezolvarea unui test grilă cu 30 de întrebări care acoperă întreaga paletă de activități ce intră în competența unui pădurar: lucrări de regenerare naturală și artificială a pădurilor, lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor, tratamente silviculturale, protecția pădurilor, paza fondului forestier, prevenirea și stingerea incendiilor, evaluarea masei lemnoase ș.a. Proba a doua de teorie a constat în rezolvarea unei probleme privind controlul anual al unei suprafețe în curs de regenerare pe cale artificială.

Prima probă practică a presupus recunoașterea de către concurenți a speciilor de arbori după lujeri anuali, inflorescențe, fructe, ritidom, lemn, etc., iar cea de-a doua probă a constat în calculul volumului și greutății unei piese de lemn rotund pornind de la măsurători ale elementelor dimensionale.

Concursurile au fost jurizate de echipe de specialiști cu delegați din cadrul Direcției Silvice. Concurenții care s-au clasat pe podium sunt următorii:

OS Babadag

1. Anagnoste Dincă

2. Ștefan Nicolae

3. Sadovnic Florin

 

OS Cerna

1. Mâtcă Traian

2. Gogoașă Ionel

2. Chipăroaie Nicolae

 

OS Ciucurova

1. Cornei Nichifor

2. Marin Lucian

3. Răducan Nelu

 

OS Măcin

1. Nechifor Marcel

2. Munteanu Ștefan

3. Popa Pavel

OS Niculițel

1. Turtoi Ion

2. Panica Marcel

3. Furtună Ion

 

OS Rusca

1. Velicu Traian

2. Ploscăreț Cristian

3. Suciu Cosmin

 

OS Stejaru

1. Nicolae Ștefan

1. Herda Constantin

3. Hanganu Dumitru

 

OS Tulcea

1. Graur Ștefan

2. Tărcatu Marin

3. Pușcaru Dumitru

 

Ocupanții primelor trei locuri de la ocoale vor participa la faza pe direcție care va avea loc în data de 12 septembrie 2013, câștigătorul urmând să reprezinte unitatea noastră la faza pe țară a concursului profesional.

Felicitări participanților și în mod special câștigătorilor!

Tehnologii noi de producere a puieţilor forestieri

Direcția Silvică Tulcea este unul dintre producătorii importanți de puieți de plop euramerican și salcie în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, deținând două pepiniere silvice permanente (Rachelu – OS Măcin și Nufăru – OS Rusca), precum și o pepinieră cantonală (Păpădia – OS Tulcea). De-a lungul timpului unitatea noastră a fost preocupată de îmbunătățirea calității materialului de plantare produs, de creșterea indicilor de producție realizați și, prin aceasta, de realizarea unor costuri de producție competitive. Realizarea unor astfel de obiective a impus îmbunătățirea continuă a tehnologiilor de lucru pentru asigurarea unor nivele optime a factorilor ecologici care influențează procesele de butășire, creștere și dezvoltare a puieților forestieri.

Pornind de la rezultatele unor experimente la scară mai restrânsă din anii precedenți, în anul 2013, în cadrul Pepinierei Silvice Rachelu de la OS Măcin butășirile cu puieți de plop și salcie au fort realizate integral cu folie de mulcire și sistem de irigație prin picurare. Rezultatele preliminare obținute sunt deosebit de mulțumitoare, culturile fiind caracterizate în luna august de înălțimi de 2,0 metri, vigoare de creștere și stare de sănătate foarte bune.

În luna septembrie se vor realiza inventarierile pentru calculul indicelui de producție realizat, se vor centraliza datele cu privire la norma de udare asigurată, dinamica temperaturii și umidității solului corelat cu creșterile medii în înălțime și diametru pe parcursul sezonului de vegetație.

Adoptarea acestei tehnologii cu folie de mulcire, utilizarea unor sisteme de asolament adecvate cât și utilizarea unor pachete de tratamente cu erbicide selective pre și post emergente, compatibile cu regulile de utilizare în arii protejate și standardele FCS, se înscriu în dezideratul unității noastre de a îmbunătăți cât mai curând patrimoniul muzeelor cu uneltele manuale (sape, greble, etc.) atât de prezente astăzi în pepinierele silvice.

 4-Pepiniera1 17.047-Pepiniera4 09.07 

Certificarea managementului forestier

Direcția Silvică Tulcea, alături de alte unități ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, este în proces de auditare privind certificarea managementului forestier în concordanță cu principiile și criteriile FSC® (Forest Stewardship Council).