Anunț concurs angajare 03.06.2016

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 03 iunie 2016, orele 10.00, la sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • 1 post șef district – Ocolul Silvic Cerna
  • 1 post pădurar – Ocolul Silvic Stejaru
  • 1 post pădurar – Ocolul Silvic Tulcea
  • 1 post conducător auto – Ocolul Silvic Babadag
  • 1 post muncitor silvicultor – Ocolul Silvic Stejaru

 

Descarcă anunț

Concursul profesional Cel mai bun pădurar – faza pe ocol – ediția 2015

Conform tradiției, anual se desfășoară concursul profesional Cel mai bun pădurar, competiție de verificare a cunoștințelor teoretice și practice a tuturor pădurarilor angajați în structura Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Cel mai bun padurar 2015

 În data de 3 septembrie 2015 a avut loc faza pe ocol a acestui concurs, acțiunea desfășurându-se simultan la cele opt ocoale silvice din subordinea direcției. Conform regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, candidații au avut de trecut două probe teoretice (test grilă cu 30 de întrebări care acoperă întreaga paletă de probleme specifice meseriei de pădurar și o problemă de calcule ce au vizat o temă de specialitate) și două probe teoretice (recunoașterea speciilor forestiere după frunze, fructe, lujeri, ritidom, a dăunătorilor pădurii ș.a. și o probă practică de măsurare și calcul pentru piese de lemn rotund.

Concurs_2015 (2)

În urma desfășurării concursului, în funcție de baremul de punctaj stabilit s-au înregistrat următoarele rezultate:

 

Ocolul Silvic Babadag

Locul 1                        Nicolae ȘTEFAN                     92 puncte

Locul 2                        Florin SADOVNIC                 88 puncte

Locul 3                        Ștefan PETCU                         84 puncte

 

Ocolul Silvic Cerna

Locul 1                        Traian MÎTCĂ                         90 puncte

Locul 2                        Ionel GOGOAȘĂ                     87 puncte

Locul 2                        Raimondo PASTORCICI       87 puncte

 

Ocolul Silvic Ciucurova

Locul 1                        Nicolae CHIUJDEA                99 puncte

Locul 2                        Nichifor CORNEI                    97 puncte

Locul 3                        Petrică MAROS                       93 puncte

 

Ocolul Silvic Măcin

Locul 1                        Ion BREZEANU                      85 puncte

Locul 2                        Dan ȚĂRANU                         81 puncte

Locul 3                        Ștefan MUNTEANU              77 puncte

 

Ocolul Silvic Niculițel

Locul 1                        Ion FURTUNĂ                        81 puncte

Locul 2                        Nicolae PLÂNGE                   81 puncte

Locul 3                        Ion TURTOI                            79 puncte

 

Ocolul Silvic Rusca

Locul 1                        Cristian PLOSCĂREȚ             88 puncte

Locul 2                        Traian VELICU                       82 puncte

Locul 3                        Cătălin STELEA                      81 puncte

 

Ocolul Silvic Stejaru

Locul 1                        Constantin HERDA               98 puncte

Locul 2                        Ștefan NICULAI                     96 puncte

Locul 3                        Ionuț NICEA                           94 puncte

 

Ocolul Silvic Tulcea

Locul 3                        Marian STAICU                      70 puncte

 

Concurs_2015 (3)

 

Primii trei clasați la fiecare ocol au primit diplome și premii. Aceștia se vor confrunta la faza pe direcție care va fi găzduită în acest an de către Ocolul Silvic Babadag în data de 17 septembrie. Felicitări tuturor participanților.

Vizita de studii a studenților Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov

În perioada 11 – 13 mai Direcția Silvică Tulcea a avut bucuria de a fi gazda studenților Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov pentru tradiționala excursie de studii din anul IV. Programul vizitei a fost structurat pe două zile de ieșiri în teren, în care personalul tehnic din cadrul direcției și al ocoalelor a putut prezenta mai tinerilor colegi particularitățile silviculturii din această regiune a țării.

Prima zi a fost dedicată unui itinerar pregătit în cadrul Ocolului Silvic Tulcea. Fiind un ocol silvic situat în Delta Dunării, deplasarea s-a realizat cu mijloace de transport pe apă. După o oră de mers pe brațul Tulcea și ulterior Sulina, grupul a debarcat la limita incintei silvice Păpădia în dreptul Milei 27,5.

OS Tulcea    OS Tulcea

După o prezentare generală a ocolului făcută de către șeful ocolului silvic Ionuț MATEI a urmat o deplasare în incinta silvică care a durat circa trei ore. Au fost prezentate arborete în diverse stadii de dezvoltare precum și complexul de lucrări silvotehnice aplicabile acestora: lucrări de pregătire integrală a terenului și solului, lucrări de plantare, plantații cu reușită provizorie cu vârste diverse, sistemul de lucrări de întreținere a culturilor, lucrări de elagaj artificial în plantații de plop euramerican, arborete exploatabile și sortimente de lemn pe care acestea le vor furniza în urma recoltării masei lemnoase. S-au prezentat de asemenea frământările și problemele existente, acelea care au fost rezolvate sau care încă mai așteaptă o soluție.

OS Tulcea   OS Tulcea

După o masă binevenită, cu specific pescăresc oferită chiar la teren, a urmat o deplasare cu bărcile la un alt obiectiv unde au fost prezentate arborete gospodărite în regimul crângului, precum și modalitatea de aplicare a tratamentului cu tăiere în scaun la crângurile de salcia albă. Pe traseu, tinerii noștri colegi s-au putut bucura de peisajele spectaculoase ale deltei, pe canale acoperite de vegetație forestieră, lacuri, stufărișuri, colonii de cormorani, precum și de deplasările pe apă cu adrenalină infuzată de pricepuții conducători de ambarcațiuni, deopotrivă silvicultori și oameni ai locului.

im_studenti (5)  im_studenti (6)

Ziua a doua a fost rezervată deplasării în zonă de terasă, pentru ca studenții silvicultori să poată avea imaginea completă a preocupărilor pe care administrația silvică le are în județul Tulcea. Altă zonă, alte arborete, alte abordări. A fost prezentat Ocolul Silvic Măcin și Parcul Național Munții Măcinului de către Maricel PARASCAN – șef ocol și Viorel ROȘCA – director de parc. Valea Fagilor – rezervație științifică și zonă strict protejată – a reprezentat subiect de discuții, dezbateri și chiar unele controverse despre morfologia, ecologia, corologia speciei.

Vizita Rezervația Valea Fagilor   Vizita OS Macin

A doua jumătate a zilei a doua a fost dedicată prezentării unor lucrări de silvotehnică aplicate în șleaurile dobrogene. Gazda grupului a fost Cătălin CASIAN – șeful ocolului, însoțit de personalul tehnic din structura OS Cerna. S-a prezentat tratamentul tăierilor progresive ca principală modalitate de asigurare a regenerării pe cale naturală în pădurile nord – dobrogene, abordându-se aspecte ce țin de tehnica de execuție și dificultățile care apar în aplicarea acestuia.

Grup studenti  Grup studenti

În finalul zilei, la cantonul silvic Cocoș, tânărul nostru coleg George STAMATE, șeful OS Niculițel, a organizat o masă colegială în care cu toții am rememorat, am trăit sau retrăit în spiritul anilor de studenție.

Cele două zile petrecute împreună cu studenții specializării silvicultură n-au însemnat doar un prilej de a le împărtăși acestora din cunoștințele și experiența noastră acumulată în practica gospodării pădurilor în această regiune a țării. A fost fără îndoială o perioadă în care am simțit, ne-am bucurat și am admirat tinerețea, energia, elanul, bună dispoziția, frumusețea acelora care nu peste mult timp vor fi în locul nostru. Și nu doar studenții ne-au încântat ci și profesorii acestora. Transmitem aprecierile întregului nostru colectiv domnului Lucian CURTU, decanul Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, care ne-a încântat în aceste zile cu explicați de specialitate profunde, documentate, de actualitate prezentate într-un spirit pedagogic desăvârșit, cu o eleganță a limbajului și gesturilor care explică pe deplin apropierea de discipolii săi.

Într-un fel sau altul, atât Direcția Silvică Tulcea cât și Facultatea de Silvicultură Brașov și-au putut arăta reciproc prin relatări, exemplificări, explicații concrete, ceea ce fac în menirea lor instituțională azi. În fapt, acestea pregătesc viitorul, fiecare în felul său.

Luna plantării arborilor 2015

În perioada 15 martie – 15 aprilie a fiecărui an, silvicultorii organizează – cu participarea consiliilor județene, a prefecturilor, a primăriilor, a inspectoratelor școlare teritoriale, a instituțiilor confesionale, a unităților militare, precum și a altor instituții cu caracter public – Luna plantării arborilor, astfel cum este stipulat în legea fundamentală a domeniului forestier Legea 46/2008 – Codul Silvic.

Ancorat în Programul cadrul elaborat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Tulcea a organizat și desfășurat în această perioadă o serie de activității cu prilejul Lunii plantării arborilor. Cel mai important eveniment s-a desfășurat în data de 3 aprilie, în cadrul Ocolului Silvic Rusca, unitatea de producție XIII Dobrogea, unitatea amenajistică 1A, teren situat limitrof intravilanului municipiului Tulcea, în imediata apropiere a intersecției dintre strada Viticulturii și strada Mahmudiei, unde a avut loc o acțiune de plantare pe suprafața aproximativă de 0,80 ha. În prealabil, personalul silvic al Ocolului Silvic Rusca a realizat ecologizarea acestui teren și lucrările de pregătire a solului (arătură, discuire). De asemenea, în preziua lucrărilor de plantare s-a pichetat suprafața și au fost aprovizionați puieții necesari plantării de la pepiniera silvică Cocoș de la Ocolul Silvic Niculițel.

La acțiune au participat circa 80 de persoane, de la angajați ai Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta”, Direcția Sanitar Veterinară și Siguranță Alimentară precum și elevi și cadre didactice de la Colegiul „Brad Segal” din Tulcea. În aceeași locație, sâmbătă 4 aprilie au participat la plantare și un număr de 15 persoane angajați ai companiei Vard Electro. Asistența tehnică și îndrumarea de specialitate a fost asigurată de către personalul tehnic, ingineri și tehnicieni, angajați ai Direcției Silvice Tulcea și Ocolului Silvic Rusca.

LunaPadurii2015LunaPadurii2015-002  LunaPadurii2015-006

S-au plantat puieți din speciile stejar brumăriu, cireș păsăresc, vișin turcesc, mojdrean ș.a., specii autohtone, specifice bioregiunii Dobrogii de Nord, în număr total de 4.000 bucăți.

Acțiunea de plantare s-a desfășurat în condiții bune, în ciuda unor scurte averse de ploaie care însă nu au reușit să scadă din entuziasmul celor care, venind să planteze un puiet, au dorit poate să răspundă îndemnului triadic străbun să ridici o casă, să sădești un pom și să faci un copil.

Pe lângă aceste acțiuni, în intervalul dedicat lunii pădurii, Direcția Silvică Tulcea a mai organizat și alte activități în județ, pe seama unor parteneriate la nivel local cu școlile gimnaziale, la Ocoalele Silvice Cerna și Ciucurova.

LunaPadurii2015-003 LunaPadurii2015-004 LunaPadurii2015-005

Scopul acțiunilor de plantare este de popularizare a importanței pădurilor și a rolului pe care acestea îl joacă pentru mediul înconjurător, de conștientizare a publicului față de avantajele ecologice (protecția solului și apelor, stocarea dioxidului de carbon, purificarea aerului, atenuarea exceselor climatice), economice (lemn pentru variate utilizări industriale și gospodărești, pentru încălzirea locuințelor) și sociale (îmbunătățirea peisajului, mediu de recreere, locuri de muncă, etc.) pe care pădurile le aduc.

LunaPadurii2015-007 LunaPadurii2015-009 LunaPadurii2015-010

LunaPadurii2015-008 LunaPadurii2015-001 LunaPadurii2015-011

Îmbunătățirea tehnologiilor de exploatare a masei lemnoase prin investiții în utilaje și echipamente

Direcția Silvică Tulcea a continuat în anul 2014 modernizarea parcului de mașini și utilaje destinate exploatării pădurilor, investițiile realizate fiind de natură să asigure în primul rând procese tehnologice prietenoase cu mediul înconjurător, dar și eficiența și eficacitatea acestei activități prin creșterea productivității, concomitent cu scăderea consumurilor de carburanți și lubrifianți.

tractor (4) tractor (5)

Tractor și remorcă utilizată până acum la colectarea și scosul lemnului din păduri și care au fost scoase din uz începând cu anul 2015

În anul trecut s-au achiziționat patru tractoare marca Valtra (Finlanda) de 78CP, cu tracțiune integrală, care înglobează cele mai noi tehnologii în sistemele de direcție, frânare, iluminare, cu versatilitate excelentă la colectarea și transportul materialelor lemnoase. De asemenea, în agregat cu aceste utilaje vor lucra patru remorci marca Farma echipate cu braț încărcător model C 3,8 D, achiziționate în luna noiembrie 2014.

tractor (6) tractor (7)

Tractor Valtra 78CP și remorcă cu braț încărcător marca Farma

Alegerea modelului de tractor s-a făcut pornind de la condițiile de relief în care vor lucra, de accesibilitatea arboretelor, felul tăierilor și volumele unitare ale arborilor, fiind concepute să lucreze pe dealurile joase de la ocoalele de terasă, pe drumuri înguste de pământ, la lucrări de rărituri și tăieri de produse principale (deschideri de ochiuri), cu volume unitare ale arborilor mici și medii.
Utilajele de exploatare vor deservi formațiile de exploatare care funcționează în cadrul ocoalelor silvice Babadag, Ciucurova, Cerna și Stejaru. Acestea urmează a fi echipate cu aparate GPS pentru monitorizarea activității și a consumului de carburanți și lubrifianți.

tractor (8) tractor (1)

Punerea în funcțiune și instructajul făcut de către reprezentanții furnizorilor

La sfârșitul lunii ianuarie a fost livrat și tractorul Valtra de 153 CP, echipat forestier, destinat colectării și exploatării masei lemnoase de la Ocolul Silvic Măcin, în agregat cu remorca forestieră profesională Farmi achiziționată în anul 2013. Acest utilaj are adaptări speciale (blindaje de oțel pentru motor, rezervor de combustibil și cabină, anvelope cu inserție metalică) pentru exploatare în zona de luncă a Dunării, urmând să fie folosit la tăieri de produse principale (în special plop), cu volume mari pe fir.

tractor (2) tractor (3)

Recepția tractorului Valtra 153 CP echipat forestier

În anul 2015 Direcția Silvică Tulcea intenționează continuarea investițiilor pentru îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu lemn a populației prin achiziția de utilaje de procesare și paletizare a lemnului de foc și transportul acestuia la domiciliul clienților.
Efortul unității noastre se subordonează dezideratului Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva care are ca obiectiv modernizarea sistemului de gospodărire a pădurilor astfel încât să reprezinte un model pentru administrarea fondului forestier național, în anul curent regia achiziționând în total 63 de utilaje moderne de exploatare și transport a masei lemnoase.

Anunt Public Ocolul Silvic Rusca

OCOLUL SILVIC RUSCA , titular al „AMENAJAMENTULUI SILVIC”, cu amplasamentul în Judet TULCEA, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la ARBDD – Tulcea, în vederea obţinerii avizului de mediu.
Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul ARBDD- Tulcea str. Portului nr. 34A şi la sediul titularului, Tulcea , strada 9 MAI 4bis, zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul ARBDD -Tulcea în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Delegație studenți silvicultori Canada

Direcția Silvică Tulcea a avut onoarea să primească în cursul lunii mai a acestui an vizita unei delegații de studenți silvicultori de la trei universități din Canada (Universities of Alberta, Laval, Vancouver Island), însoțiți de către profesorii Phil Comeau (UofA) și Michel Valee (VIU), cel din urmă fiind și președintele Institutului Canadian Forestier. Din partea țării noastre delegația a fost însoțită de către domnul Lucian Curtu, decanul Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov.

În cadrul celor trei zile petrecute în Tulcea, am avut posibilitatea să le arătăm colegilor silvicultorilor canadieni activitățile de gospodărire a pădurilor și practicile de conservare pe care le desfășurăm în mod curent, lucrurile bune pe care le realizăm, dar și problemele, neajunsurile și provocările care ne frământă. Experiența acestora în România a fost apreciată ca fiind foarte interesantă, fiind plăcuți surprinși de pădurile din această regiune și de modul de administrare a acestora.

grup

Grupul de studenți pe Vârful Țuțuiatu, cel mai înalt punct al fondului forestier administrat de către DS Tulcea

În semn de mulțumire, domnul Michel Valee ne-a transmis o scrisoare  prin care își manifestă recunoștința față de eforturile noastre de a-i primi în România și, de asemenea, în revista The Forestry Chronicle (volumul 89 – iulie/august 2013) a fost publicat un articol despre vizita de studiu în România.

Vizita delegației canadiene, având alături de studenții silvicultori delegați de cea mai înaltă recunoaștere profesională, atât din Canada cât și din România, a reprezentat o bună oportunitate pentru noi de a prezenta activitățile de gospodărire a pădurilor într-o zonă cu condiții naturale destul de dificile și se înscrie în efortul nostru de a fi cât mai aproape de oamenii de elită ai silviculturii naționale și internaționale.

Articol The Forestry Chronicle

Licitația principală de masă lemnoasă pe picior – anul 2014

Direcția Silvică Tulcea a organizat în data de 29 noiembrie 2013 licitația principală pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului în anul 2014. Licitația a fost organizată în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 1898/2010.

La licitație a fost oferit spre vânzare un volum total brut de 120.672 metri cubi de lemn aflat la cele opt ocoale silvice din subordinea Direcției Silvice Tulcea. În prealabil a fost realizată preselecția operatorilor economici care s-au înscris la licitație, fiind admise 31 de societăți comerciale procesatoare de lemn.

Ofertarea masei lemnoase de către operatorii economici în timpul ședinței de licitație

A fost adjudecat în vederea contractării un volum brut de 79.865 mc, ceea ce reprezintă un procent de 66% din oferta totală. La ocoalele silvice Babadag și Niculițel s-a înregistrat o situație în premieră, fiind adjudecată integral masa lemnoasă oferită spre vânzare.

volum

Pentru masa lemnoasă adjudecată la licitație prețul mediu de pornire a fost de 75,5 lei/mc net, iar prețul mediu de adjudecare a fost de 100,7 lei/mc net, ceea ce reprezintă o creștere de 133%.

pret

Atât din punct de vedere al volumului de lemn adjudecat la o licitație principală, cât și din punct de vedere al prețului mediu obținut, Direcția Silvică Tulcea a înregistrat un real succes, ambele cifre fiind recorduri absolute pentru administrația silvică din județul nostru.

Prețul de adjudecare a fost de la 1,0 la 1,64 x Prețul de pornire. Pe această distribuție a indicelui de creștere s-a calculat media aritmetică, varianța, abaterea standard și coeficientul de variație, parametri statistici care vor putea fi comparați cu valorile obținute la licitațiile viitoare și astfel se vor putea trage concluzii pertinente despre avantajele și dezavantajele tipurilor de licitație (licitație în plic închis vs. licitație mixtă) adoptate.

indice_crestere

Începând din acest an unitatea noastră pune pe piață masă lemnoasă certificată FSC®, începând cu luna mai 2013 ocoalele silvice Măcin, Rusca și Tulcea primind certificatul privind managementul forestier responsabil, în acord cu principiile Forest Stewardship Council.

Direcția Silvică Tulcea are aprobată pentru anul 2014 o cotă de tăiere de 223.000 mc care se va recolta prin contractare pe picior, prestări de servicii silvice și în regie cu formațiile proprii de exploatare. Lemnul recoltat din pădurile administrate de către DS Tulcea are destinație finală industria de profil (furnire tehnice, cherestea, elemente de paleți, construcții, lemn pentru tocătură – OSB, MDF, PAL, PFL, peleți) și piața locală pentru foc.

concurs_fazaDSTL_grup

Concurs “Cel mai bun pădurar 2013”, faza pe direcţie

Joi 12 septembrie 2013 Ocolul Silvic Ciucurova a fost gazda ediției din acest an a fazei pe direcție a concursului profesional „Cel mai bun pădurar”.

Acțiunea s-a desfășurat în organizarea conducerii Direcției Silvice Tulcea și a Sindicatului Liber al Silvicultorilor, cu sprijinul angajaților de la OS Ciucurova, probele de concurs având loc în pădurea din UP III Secaru. Comisia de jurizare a concursului a fost alcătuită din trei persoane – dr. ing. Costel PETCU – director tehnic DS Tulcea, ing. Viorel MUNTEANU – șef OS Ciucurova și ing. George STAMATE – vicelider de sindicat.

Concurenții fazei pe direcție s-au calificat în urma clasării pe primele trei locuri la concursurile desfășurate la cele opt ocoale silvice în urmă cu două săptămâni. Concursul a constat din probe teoretice din sfera de activitate a unui pădurar, test grilă și problemă, precum și două probe practice de recunoaștere a speciilor forestiere și a dăunătorilor forestieri și de orientare în pădure după elemente de conținut ale hărților amenajistice.

În urma desfășurării celor patru probe de concurs s-a stabilit clasamentul final, locurile fruntașe fiind ocupate de următorii concurenți:

Locul 1 – Ion TURTOI de la OS Niculițel cu 89 puncte;

Locul 2 – Traian MÂTCĂ de la OS Cerna cu 84 puncte;

Locul 3 – Nicolae ȘTEFAN de la OS Babadag, Nichifor CORNEI de la OS Ciucurova, Ion FURTUNĂ de la OS Niculițel, Cristian PLOSCĂREȚ de la OS Rusca.

concurs_fazaDSTLconcurs_fazaDSTL_final

concurs_fazaDSTL_grup

Câștigătorilor li s-au acordat diplome și premii în bani în conformitate cu prevederile din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Domnul Ion TURTOI, câștigătorul concursului, s-a calificat la faza pe țară a concursului profesional care se va desfășura la începutul lunii octombrie la Direcția Silvică Piatra Neamț.

Se cuvine să adresăm mulțumiri gazdelor de la OS Ciucurova pentru buna organizare a evenimentului, felicitări tuturor concurenților pentru nivelul ridicat de competențe profesionale dovedite în cele patru probe de concurs. Alături de îndemnul de a se pregăti temeinic, îl asigurăm pe reprezentantului nostru la faza pe țară de întreaga noastră susținere și de încurajările noastre. Succes Neluțu!