Certificarea managementului forestier

Direcția Silvică Tulcea, alături de alte unități ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, este în proces de auditare privind certificarea managementului forestier în concordanță cu principiile și criteriile FSC® (Forest Stewardship Council).

Certificarea managementului forestier sau certificarea pădurilor, în termeni mai uzuali, este un proces ce presupune parcurgea mai multor pași, unitatea noastră fiind în etapa de evaluare principală, premergătoare etapei de acordare a certificatului FSC®.

Prin adoptarea unui management adaptat celor 10 principii și 56 de criterii FSC®, măsurile de gospodărire a pădurilor noastre se stabilesc ținând cont de opiniile tuturor factorilor interesați: comunități locale, organizații neguvernamentale, administrații de arii naturale protejate, alte instituții publice. Avem de asemenea în vedere ca intervențiile în păduri să promoveze tehnologii de lucru prietenoase cu mediu, identificăm, delimităm și protejăm elementele de biodiversitate, pădurile cu valoare ridicată de conservare (PVRC), habitatele prioritare, speciile rare.

În acțiunea de certificare a pădurilor sunt incluse în această etapă ocoalele silvice Tulcea, Rusca și Măcin, acestea fiind subunitățile care administrează păduri a cărui lemn ajunge pe piețele din cele mai diverse locuri din Uniunea Europeană și nu numai. Practicarea unui management responsabil în pădurile județului Tulcea, confirmat și certificat, reprezintă pentru personalul unității noastre un obiectiv asumat permanent, care poate garanta deopotrivă autorităților statului, societății civile cât și comunităților locale că viziunea noastră în actul de gospodărire a pădurilor nu se limitează la activitățile tehnico – economice și productive, ci are în vedere optimizarea tuturor beneficiilor pe care le oferă pădurea, în avantajul tuturor.

Adaugă la favorite legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.