Lemnul care se recoltează în anul 2013 din pădurile DS Tulcea

Pentru anul 2013 Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a aprobat recoltarea din pădurile administrate de către Direcția Silvică Tulcea prin cele opt ocoale silvice a unui volum de masă lemnoasă de 250.000 mc.

Lemnul ce se va exploata în anul curent provine din tăieri rase și de regenerare (produse principale), din lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor (produse secundare) și din lucrări de igienizare a pădurilor (produse de igienă).

Recoltarea acestuia se va face de către agenți economici atestați care contractează masă lemnoasă pe picior prin licitații și/sau negocieri (circa 60% din total volum), de către operatori economici prestatori de servicii silvice de exploatare a pădurilor (circa 10 – 30% din volum) și de către personalul specializat al unității în regie proprie (circa 10 – 30% din volum).

În structură pe specii ponderea cea mai mare o au diversele specii moi cu 75% din volumul (plop, salcie,tei), diverse specii tari (frasin, carpen, mojdrean, paltin, ulm ș.a) cu 15% și cvercineele (stejarii) cu aproximativ 10% din volum.

Adaugă la favorite legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.