Produse lemnoase

Direcția Silvică Tulcea vinde prin licitații și negocieri, în condițiile impuse de Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 1.898 / 11 noiembrie 2011 masă lemnoasă după cum urmează:

masă lemnoasă pe picior – către unități economice de profil care utilizează lemnul în procese de producție industrială, exploatarea pădurilor fiind făcută exclusiv de către societăți care dețin Certificat de atestare/reatestare pentru activitatea de exploatări forestiere obținute în baza Ordinului nr. 1330/2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere şi a Criteriilor de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră. Masa lemnoasă se contractează prin licitație sau negociere pe partizi sau grupaje de partizi constituite la nivelul ocoalelor silvice, în condițiile prevăzute de normele tehnice în vigoare;

– masa lemnoasă fasonată pentru agenți economici – către unități economice de profil care utilizează lemnul în procesul de producție industrială sau pentru fapte de comerț, contractarea făcându-se prin licitație sau negociere;

masa lemnoasă fasonată pentru populație și instituții publice – prin vânzare directă, la prețuri stabilite prin Hotărâre a Comitetului Director al Direcției Silvice Tulcea.

Comentariile sunt închise.