Cadastru forestier și amenajarea pădurilor

Amenajarea pădurilor reprezintă activitatea de teren și birou în baza căreia se elaborează la nivel de unitate de producție amenajamentul silvic – documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conținut tehnico – organizatoric și economic, fundamentat ecologic. Prin activitatea de amenajare se are în vedere respectarea unor principii (principiul continuității recoltelor de lemn, al eficacității funcționale, al asigurării conservării și ameliorării biodiversității și cel economic) care să conducă la aducerea și păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punct de vedere al funcțiunilor ecologice, economice și sociale pe care acestea le îndeplinesc.

Cadastrul forestier reprezintă un subsistem al cadastrului general și are ca scop evidențierea tuturor terenurilor aparținând fondului forestier național, pe categorii de folosință, fiind integrat cu amenajamentul silvic.

Comentariile sunt închise.