Comercial – producție

Activitatea de producție a unității noastre are în vedere coordonarea activităților pentru obținerea produselor specifice fondului forestier național. Acestea pot fi produse lemnoase (principale, secundare accidentale sau de igienă) sau nelemnoase (faună de interes cinegetic, fructe de pădure, semințe forestiere, ciuperci comestibile,plante medicinale ș.a.).

Valorificarea produselor obținute din fondul forestier este de resortul compartimentului de comercializare. Cea mai importantă pondere în veniturile unității o au produsele lemnoase care se valorifică prin licitații sau negocieri.

Comentariile sunt închise.