Regenerarea pădurilor

Regenerarea pădurilor reprezintă una dintre cele mai importante activități ale unității noastre, prin aceasta asigurându-se continuitatea pădurilor, în acord cu obiectivele strategice de conservare și dezvoltare durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului.


În pădurile administrate de către unitatea noastră regenerarea pădurilor se realizează pe cale naturală (în suprafețele parcurse cu tăieri de regenerare: tăieri progresive, succesive, crâng simplu cu tăiere de jos sau căzănire, crâng în scaun) sau pe cale artificială (în suprafețe parcurse cu tăieri rase, substituiri și refaceri de arborete necorespunzătoare, terenuri degradate preluate în vederea ameliorării prin împădurire, etc.).

Activitățile specifice compartimentului de regenerare a pădurilor sunt cele de ajutorarea regenerărilor naturale (lucrări pentru favorizarea instalării semințișului și pentru dezvoltarea acestuia), de recoltare a semințelor forestiere și confecționare a butașilor din culturi de plante mamă, de producere a materialului de plantare în pepiniere silvice și de realizare a lucrărilor de împădurire în terenurile aflate în evidențele de cadastru forestier ca fiind terenuri afectate împăduririi.

Comentariile sunt închise.