Despre Noi

Direcția Silvică Tulcea este o unitate a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, având ca atribuție principală administrarea pădurilor proprietate publică a statului din județul Tulcea. Suprafața totală a fondului forestier administrat, care include pădurile, terenurile destinate împăduririi, terenurile ce servesc nevoilor de cultură, producție sau administrație silvică este de 103.922 ha, ceea ce reprezintă circa 12,2% din suprafața județului.


Administrarea fondului forestier se face prin opt ocoale silvice: OS Babadag, OS Cerna, OS Ciucurova, OS Măcin, OS Niculițel, OS Rusca, OS Stejaru și OS Tulcea.

Din punct de vedere al situației geografice pădurile administrate de către unitatea noastră sunt situate în sud-estul țării, în jumătatea nordică a regiunii istorice Dobrogea. În cadrul Ocolului Silvic Tulcea, în unitatea de producție V Periprava se află unitatea amenajistică 81B ce reprezintă cea mai estică suprafață aparținând fondului forestier național, borna 108 (coordonate Stereo 70: 422.838,210; 867.521,348) reprezentând extremitatea răsăriteană a pădurilor României.

Pădurile administrate de către Direcția Silvică Tulcea se încadrează din punct de vedere fitoclimatic în trei etaje/zone de vegetație: FD1 – Deluros de cvercete; FD2 – Deluros de cvercete cu stejar și S.s. – Silvostepă.

Principalele specii întâlnite în pădurile din zona de deal sunt gorunul, stejarul brumăriu, stejarul pufos, teiul, frasinul comun, carpenul, mojdreanul, paltinul de câmp, ulmul, jugastrul, sorbul, în timp ce în zona de luncă și deltă întâlnim plopii negri hibrizi, sălcii selecționate, plopul alb, plopul negru, salcia albă, frasinul de luncă și frasinul american.

Anual din pădurile administrate prin cele opt ocoale silvice se exploatează un volum de masă lemnoasă de circa 200.000 mc., care este utilizat ca și combustibil solid (lemn de foc) pentru încălzire sau ca materie primă în industria lemnului (celuloză și hârtie, PAL, PFL, cherestea, furnire tehnice și estetice ș.a.).

Comentariile sunt închise.