OS Babadag

Ocolul Silvic Babadag este atestat documentar din luna noiembrie 1879, cuprinzând și județul Constanța de astăzi.
Din punct de vedere al administrației silvice, O.S. Babadag este structurat în 6 unități de producție, geografic este situat în Podișul Babadag din Dobrogea de Nord.
Speciile principale de arbori ce vegetează aici sunt: cvercineele, teiul, frasinul, mojdreanul, cărpinița.
Arboretele constituite din aceste specii îndeplinesc funcții multiple. Categoriile funcționale care determină alegerea tratamentelor sunt:
-T I – păduri de interes științific și de ocrotire a geofondului forestier ( 2% );
-T II – păduri cu funcții special de protecție, situate în stațiuni grele sub raport edafic ( 58 %);
-T III – păduri cu funcții speciale de protecție ( 9%);
-T IV – păduri cu funcții speciale de protecție pentru care se admit tratamente cu restricții speciale de aplicare ( 31%).

Comentariile sunt închise.