Ocolul Silvic Babadag

Ocolul Silvic Babadag este atestat documentar din luna noiembrie 1879, cuprinzând și județul Constanța de astăzi.
Din punct de vedere al administrației silvice, O.S. Babadag este structurat în 6 unități de producție, geografic este situat în Podișul Babadag din Dobrogea de Nord.
Speciile principale de arbori ce vegetează aici sunt: cvercineele, teiul, frasinul, mojdreanul, cărpinița.
Arboretele constituite din aceste specii îndeplinesc funcții multiple. Categoriile funcționale care determină alegerea tratamentelor sunt:
-T I – păduri de interes științific și de ocrotire a geofondului forestier ( 2% );
-T II – păduri cu funcții special de protecție, situate în stațiuni grele sub raport edafic ( 58 %);
-T III – păduri cu funcții speciale de protecție ( 9%);
-T IV – păduri cu funcții speciale de protecție pentru care se admit tratamente cu restricții speciale de aplicare ( 31%).

Comentariile sunt închise.