Ocolul Silvic Ciucurova

Ocolul Silvic Ciucurova, este subunitate fără personalitate juridică a Direcției Silvice Tulcea și a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 229 din 4 martie 2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, având în principal atribuțiuni de administrare a fondului forestier național proprietate publică a statului din județul Tulcea.

Sediul Ocolului Silvic Ciucurova se afla în comuna Ciucurova, județul Tulcea. Principalele cai de acces pe teritoriul ocolului sunt drumurile naționale D.N.22A Harșova -Tulcea și D.N.22D Macin-Babadag.

În anul 1948 toate pădurile țării au devenit proprietate a statului, creându-se condiții favorabile gospodăririi unitare a acestora, având la baza principiul continuității producției lemnoase și sporirea productivității lor.
Prima amenajare a pădurilor Ocolului Silvic Ciucurova după naționalizarea din anul 1948, s-a făcut în anul 1954. La aceasta amenajare, pădurile ocolului silvic au fost arondate Marii Unități Forestiere G. Mihai Bravu și Marii Unități Forestiere G. Slava Rusa, cuprinzand 11 unități de producție. La amenajarea din anul 1964, s-a constituit Ocolul Silvic Ciucurova în limitele actuale, pădurile fiind arondate în 7 unități de producție.

Ocolul Silvic Ciucurova administreaza suprafața de 16446,54 ha ,fond forestier proprietate publica a statului, la care se adauga 661 ha cu contracte de paza.
Din punct de vedere geografic, pădurile Ocolul Silvic Ciucurova, sunt situate în zona Podișului Dobrogei de Nord, Podișul Babadag cu dealurile Ciucurovei, Atmagea, Carierei și Podișul Slavelor , care în prezent reprezintă un relief deluros cu altitudini care ating maxim 400 m.

Din punct de vedere fitoclimatic, pădurile ocolului silvic sunt situate în urmatoarele etaje de vegetație: F.D.2- etajul deluros de cvercete(de gorun,cer,garnita și amestecuri dintre acestea) și sleauri de deal 10156,17 ha(64%); F.D.1- etajul deluros cu stejar( și cu cer,garnita,si amestecuri ale acestora) 133,44 ha(1%); S.s silvostepa 5710 ha(35%).

Comentariile sunt închise.