Ocolul Silvic Niculițel

Ocolul Silvic Niculițel, situat  în partea Nordica a Podișului Nord Dobrogean, în subdiviziunea Podișul Niculițel, s-a înființat ca regie autonoma în 1881 cu reședința la Isaccea, iar în anul 1895 își muta sediul la Niculițel sub denumirea : “Ocolul Silvic Niculițel “,  fiind subordonat Direcției Silvice Tulcea.

Ocolul Silvic administrează o suprafața de 13.258 ha, din care 12.653 ha acoperita cu pădure. Aceasta suprafața este grupata din punct de vedere amenajistic pe 7 Unități de Producție, 21 de cantoane silvice.

Din punct de vedere fitoclimatic, pădurile administrate de OS Niculițel se împart în etaje de vegetație specifice acestei zone, după cum urmează :
-etajul deluros de cvercete (cu specii precum : gorun, st. brumăriu, carpen, frasin, paltin, tei);
-etajul de silvostepa (cu specii precum : mojdrean, cărpinița, salcâm, par pădureț, vișin turcesc, st. pufos);
-etajul de lunca (cu specii precum : plop, salcie, răchita, amorfa, frasin de balta).
Suprafața administrata de Ocolul Silvic Niculițel este amplasata în zona bazinului hidrografic al lacului Babadag în care se varsă principalele doua râuri : Telița si Taița. La nord se învecinează cu fluviul Dunărea pe o distanta de 10 km.


Din punct de vedere cinegetic, Ocolul Silvic Niculițel își desfășoară activitatea pe patru fonduri de vânătoare din care doar fondul de vânătoare cu administrare si gospodărire proprie este Alba-Celic. Speciile principale de interes cinegetic pentru valorificare sunt : mistrețul, căpriorul, iepurele, fazanul dar si specii de combătut precum : șacalul, vulpea, cioara.


Pe raza acestui ocol silvic se regăsește o rețea de drumuri ce face ca accesibilitatea sa fie în procent de 75%, ce se împart în : drumuri de interes public cu o desfășurare de 25 km si drumuri de interes forestier ce se desfășoară pe o lungime de 50 km.


În suprafața acestui fondului forestier se înscriu mai multe arii protejate din ramura conservării biodiversității precum : doua situri conform rețelei ecologice Natura 2000 : ROSCI 0065-Delta Dunării si ROSCI 0201-Podisul Nord Dobrogean si doua arii de protecție avifaunistică : ROSPA 0031-Delta Dunării si ROSPA 0073-Macin-Niculitel.


În domeniul turistic Ocolul Silvic Niculițel își desfășoară activitatea prin prisma obiectivelor cu caracter religios (Triunghiul mănăstirilor Dobrogene : Cocos-Saon- Celic-Dere ) si a obiectivelor de interes botanic si faunistic: Biosfera Delta Dunării, Dealul Sarica, Carasan-Teke, Edirlen.

Comentariile sunt închise.