Anunț Decizie etapă încadrare „Amenajament Ocolul Silvic Babadag”

ANUNȚ PUBLIC

REGIA NATIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA DIRECȚIA SILVICĂ TULCEA cu sediul în mun. Tulcea, str. Isaccei, nr. 25, jud. Tulcea, anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare conform H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, respectiv ca pentru planul „AMENAJAMENTUL SILVIC PENTRU OCOLUL SILVIC BABADAG PRIN DIRECTIA SILVICA TULCEA”, propus a se realiza în unitățile Ocolului Silvic Babadag (Camena, Slava Rusa, Babadag, Heracleea, Lunca și Codru), jud. Tulcea, având ca titular Regia Națională a Pădurilor-Romsilva Direcția Silvică Tulcea este necesara continuarea procedurii de evaluare adecvata cu întocmirea Studiului de Evaluare Adecvata și va parcurge procedura de evaluare de mediu cu elaborarea Raportului de Mediu.

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

 • Amplasamentul Ocolului Silvic Babadag se suprapune cu ROSAC0060 Dealurile Agighiolului, RONPA0788 Dealurile Agighiolului, RONPA0786 Botanica Korum Tarla, cu ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea , ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, RONPA0900 Babadag Codru și se afla la limita ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie și ROSCI0065 Delta Dunării;
 • Suprafața Ocolului Silvic Babadag este de 14461,48 ha;
 • Suprafața actuala este cu 505,58 ha mai mica datorita rearondării acestei suprafețe către Ocolul
  Silvic Rusca;
 • Lungimea actuala a drumurilor forestiere existente în suprafața teritoriala a Ocolului Silvic Babadag
  este de 19,98 km și sunt amplasate 959 borne confecționate din beton sau piatra;
 • Construcțiile silvice ocupa o suprafața 2345 mp.


Obiectivele social-economice care trebuie sa fie îndeplinite de pădurile din Ocolul Silvic Babadag:

 • Protecția terenurilor și solurilor;
 • Protecția factorilor climatici dăunători;
 • Servicii de ocrotire a geofonului și ecofondului forestier;
 • Produse lemnoase;
 • Alte produse în afara lemnului și serviciilor.

Informațiile cu privire la planul menționat pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5,
tel.0240510622, de luni pana joi intre orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.

Observațiile publicului se vor primi în scris la APM Tulcea, telefon/fax 0240/510622, 0240/510621, e-mail office@apmtl.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Adaugă la favorite legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *