Informații recente:

Anunț dezbatere publică Raport de mediu „Amenajament Ocolul Silvic Babadag”

ANUNŢ PUBLIC DIRECTIA SILVICA TULCEA – OCOLUL SILVIC BABADAG, anunţă publicul interesat asupra definitivării planului şi a finalizării raportului de mediu pentru „Amenajamentul Ocolului Silvic Babadag”, judeţul Tulcea și organizarea dezbaterii publice a acestuia în ziua de 10 APRILIE 2019, începand cu ora 1000, la sediul Ocolului Silvic Babadag, Str. Ocolului, nr. 23, localitatea Babadag,…

Anunț concurs ocupare posturi vacante

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 22 ianuarie 2019, orele 9.30, la sediul său, concurs-etapa I, pentru ocuparea posturilor vacante.

Anunț Amenajament Ocolul Silvic Stejaru

OCOLUL SILVIC STEJARU cu sediul în loc. Altân Tepe, Str. Principală, nr. 6, Com. Stejaru, Jud. Tulcea, titular al „Amenajamentului Ocolului Sivic Stejaru – amenajamentele silvice: U.P. I Mandra, II Războieni, III Cavacula, IV Fântâna Mare”, cu amplasamentul în fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Stejaru, anunță publicul interesat asupra deciziei…

Despre Noi

Direcția Silvică Tulcea este unitate a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și administrează fondul forestier proprietate publică a statului din județul Tulcea. Suprafața totală administrată de către unitatea noastră este de 105.000 ha, din care suprafața pădurilor este de 91.000 ha.

Din punct de vedere al situației geografice pădurile administrate de către unitatea noastră sunt situate în sud-estul țării, în jumătatea nordică a regiunii istorice Dobrogea.

 Mai multe informații…