Informații recente:

Invitație la negociere fără publicarea unui anunț de participare

Direcția Silvică Tulcea invită operatorii economici interesați să participe la negociere fără publicarea unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de furnizare Utilaje agricole și forestiere pentru lucrări de regenerare a pădurilor – Sistemă de utilaje pentru regenerarea pădurilor – DS Tulcea, Cod CPV 16100000-6. Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze în cadrul acestei proceduri următoarele…

Anunț concurs ocupare posturi vacante 28.07.2016

Direcția Silvică Tulcea organizează în data de 28 iulie 2016, orele 10.00, la sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 10 posturi pădurar 2 posturi inginer 2 posturi șef formație exploatare 1 post șef district 1 post șofer autoplatformă forestieră Concursul se organizează în conformitate cu prevederile art. 3 din Anexa 9 la Contractul…

Despre Noi

Direcția Silvică Tulcea este unitate a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și administrează fondul forestier proprietate publică a statului din județul Tulcea. Suprafața totală administrată de către unitatea noastră este de 105.000 ha, din care suprafața pădurilor este de 91.000 ha.

Din punct de vedere al situației geografice pădurile administrate de către unitatea noastră sunt situate în sud-estul țării, în jumătatea nordică a regiunii istorice Dobrogea.

 Mai multe informații...