Informații recente:

Anunț public – Amenajament OS Niculițel

Ocolul Silvic Niculițel, cu sediul în Niculițel, str. Ocolului, nr. 2, jud. Tulcea, anunță publicul interesat asupra definitivării planului și a finalizării raportului de mediu pentru: ”Amenajamentul Ocolului Silvic Niculițel”, cu amplasamentul în extravilanul comunelor Isaccea, Niculițel, Valea Teilor, Izvoarele, Nalbant, Frecatei, Somova, județul Tulcea și organizarea dezbaterii publice a acestora în ziua de 15 martie…

Despre Noi

Direcția Silvică Tulcea este unitate a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și administrează fondul forestier proprietate publică a statului din județul Tulcea. Suprafața totală administrată de către unitatea noastră este de 105.000 ha, din care suprafața pădurilor este de 91.000 ha.

Din punct de vedere al situației geografice pădurile administrate de către unitatea noastră sunt situate în sud-estul țării, în jumătatea nordică a regiunii istorice Dobrogea.

 Mai multe informații...